Dotacja Celowa Centrum Łukasiewicz:

 Ministerstwo Edukacji i Nauki:

Program TECHMATSTRATEG

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programy Regionalne

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

 

Program LIDER VII

Program Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo - Biostrateg

 
Projekty zakończone:
 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Badań Stosowanych

Program Wieloletni

Projekty celowe

Projekt INITECH

Projekty badawcze - granty

Projekty rozwojowe