General quality problems / Ogólne problemy jakości

Redaktorzy: Małgorzata Lotko, Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński

SPIS TREŚCI

 

 

 

Reklama w prasie lwowskiej w XIX i na początku XX wieku 

Monografia, kolejna w dorobku Autora, stanowi unikatową  analizę roli i znaczenia reklamy w lwowskiej  (polskiej i ukraińskiej) prasie XIX i pocz. XX stulecia

 

  

 

Czasopismo Journal of Machine Construction and Maintenance (ISSN 1232-9312) jest kwartalnikiem wydawanym przez Łukasiewicz -  Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu nieprzerwanie od 1991 r. z wymaganą, ściśle przestrzeganą regularnością. Od 2017 r. czasopismo jest pod auspicjami Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. 

 

 

 

ePNP 150x100