Nazwa programu: TECHMATSTRATEG-III/0017/2019.

Nowe powłoki zwiększające trwałość narzędzi w procesach kucia i wyciskania.

 Cele projektu: Głównym celem proponowanego projektu jest opracowanie technologii osadzania cienkich powłok trójskładnikowych borków wolframu W1-xTMxBy.

Planowane efekty: Seria narzędzi do obróbki plastycznej z innowacyjnymi powłokami przeciwzuzyciowymi.

Wartość projektu:

Kwalifikowalny budżet Ł-ITeE: 1 620 675,00  zł (dofinansowanie 100%)

Kwalifikowalny budżet projektu: 14 081 016,79 zł

Dofinansowanie projektu: 11 434 381,89 zł

 

Wkład ze środków krajowych: 100%

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu TECHMATSTRATEG III.