Laboratorium Systemów Sterowania
dr inż. Andrzej Majcher
kierownik

 lab.emc@itee.lukasiewicz.gov.pl

tel. (+48) 48 364-42-41 wew. 354

mgr inż. Mirosław Neska
inż Paweł GutLaboratorium Systemów Sterowania, ma za zadanie badanie urządzeń elektrycznych na zgodność z wymaganiami zawartymi w normach zharmonizownych z Dyrektywą 2014/30/UE związaną z Kompatybilnością Elektromagnetyczną (EMC). Badania te mają na celu wsparcie producenta lub dystrybutora przy nadawaniu znaku CE na wyrób/produkt.

Laboratorium Systemów Sterowania uzyskało w 2014 roku akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w badaniach kompatybilności elektromagnetycznej: Zakres Akredytacji nr AB 1476.akredytacja 

 


Laboratorium wyposażone jest w nowoczesną architekturę badawczą i pomiarową dla badań zgodnych z dyrektywą EMC.

Laboratorium posiada komorę klimatyczną o wymiarach wewnętrznych 2000 mm x 2000 mm x 3000 mm, która umożliwia badanie dużych urządzeń w zakresie temperatur od -25°C do 90°C oraz dla temperatur dodatnich przy wilgotoności do 95%.

 

 

Odbiornik zakłóceń

ESCI

ROHDE& SCHWARZ

Cęgi absorbcyjne

MDS-21

ROHDE& SCHWARZ

Antena pomiarowa

HL562

ROHDE& SCHWARZ

Antena pomiarowa

CBL 6143A

TESEQ

Generator zakłóceń

UCS500M

EM TEST

Generator zaburzeń przewodzonych drogą radiową

CWS500CS1

EM TEST

Generator wyładowań statycznych

DITO

EM TEST

Sondy pomiarowe

ITP

EM TEST

Analizator harmonicznych

DPA 500N

EM TEST

Źródło harmonicznych

NETWAVE

EM TEST

Sieć sztuczna 16A

ENV 216

ROHDE& SCHWARZ

Sieć sztuczna 250A

ENV4200

ROHDE& SCHWARZ

Sieć sprzęgająco odsprzęgająca

CNI503A2

EM TEST

Sieć sprzęgająco odsprzęgająca

CNV504A

EM TEST

Sieć sprzęgająco odsprzęgające

CDN M2/M3, CDN S9, CDN S15,
CDN S25, CDN S4 USB, CDN M5,
CDN T2RJ11

EM TEST

Transformator zabezpieczający

MV 2616

EM TEST

Klamra sprzęgająca

HFK

EM TEST

Sterownik masztu i stołu

MCU

MATURO

Stół obrotowy

TT3.0

MATURO

Maszt pomiarowy

AM 4.0-O-15kg

MATURO

Cęgi ferrytowe

FTC101

LÜTHII

Ława pomiarowa

 

ITeE-PIB

Klatka Faradaya

 

PREBOT

Otwarty poligon pomiarowy (OATS)

 

ITeE-PIB

 

 

akredytacja

 

 

Laboratorium Systemów Sterowania posiada
akredytację Polskiego Centrum
Akredytacji w badaniach kompatybilności
elektromagnetycznej w następującym zakresie metod badawczych Laboratorium nr AB 1476:

 

Badane obiekty / Grupa obiektów

Badane cechy i metody
badawcze/ pomiarowe

Normy i/lub udokumentowane
procedury badawcze

Urządzenia przemysłowe, naukowe i medyczne

Napięcie zaburzeń przewodzonych ciągłych
Zakres: (0,009 – 30) MHz

PN-EN 55011:2012
PN-CISPR 16-2:1999,

Urządzenia przemysłowe, naukowe i medyczne  (obiekty jednofazowe do 16A)

PN-EN 55011:2016-05

PN-EN 55011:2016-05/A1:2017-06

PN-EN 55011:2016-05/A11:2020-07

PN-EN 55011:2016-05/A2:2021-08

Przyrządy powszechnego użytku, narzędzia elektryczne,

PN-EN 55014-1:2012,
PN-CISPR 16-2:1999,

Urządzenia informatyczne

PN-EN 55022:2011

PN-EN 55022:2011/Ap1:2013-07

PN-CISPR 16-2:1999

Wyroby elektryczne i elektroniczne (obiekty jednofazowe do 16A)

Odporność na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia

PN-EN 61000-4-11:2007

PN-EN 61000-4-11:2007/A1:2017-09

PN-EN IEC 61000-4-11:2020-11

PN-EN IEC 61000-4-11:2020-
11/AC:2020-12

PN-EN IEC 61000-4-11:2020-
11/AC:2023-01

Wyroby elektryczne
i elektroniczne
(obiekty jednofazowe i DC do 16A)

Odporność na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych
Zakres (0,2 - 4) kV

PN-EN 61000-4-4:2013-05

Wyroby elektryczne
i elektroniczne

Odporność na wyładowania elektrostatyczne
Zakres (1 - 16) kV

PN-EN 61000-4-2:2011

 

 

Ponadto Laboratorium świadczy usługi badawcze w zakresie następujących metod badawczych:

Wyroby elektryczne
i elektroniczne

Pomiar migotania światła (flikery).

PN-EN 61000-3-3:2011

Wyroby elektryczne i elektroniczne

Odporność na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej

PN-EN 61000-4-6:2008

Przyrządy powszechnego użytku, narzędzia elektryczne

Moc  zaburzeń emitowanych
Zakres (30 - 300) MHz

PN-EN 55014-1:2012
PN-CISPR 16-2:1999

Wyroby elektryczne i elektroniczne (obiekty jednofazowe do 16A)

Odporność na udary
Zakres (0,16 – 4) kV

PN-EN 61000-4-5:2010 z wyłączeniem pkt. 6.3.4

Składowe harmonicznych prądu
Zakres (1 – 40) harmonicznej)

PN-EN 61000-3-2:2007+A1:2010 +A2:2010