Prace badawcze w Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji prowadzone są przez desygnowane Centra w  obszarach tematycznych obejmujących:

Inżynierię Powierzchni
Tribologię
Biogospodarkę i Ekoinnowacje
Automatykę i Systemy Sterowania
Optomechatronikę
Konstrukcję Prototypów
Badania Edukacji Zawodowej i Zarządzania Innowacjami
Wydawnictwo Naukowe


Dodatkowo w strukturze Ł - ITeE wydzielone zostało Laboratorium Systemów Sterowania, które w 2014 r. uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w badaniach kompatybilności elektromagnetycznej.

Ponadto w ramach Instytutowego Wydawnictwa Naukowego prowadzona jest działalność wydawnicza, poligraficzna i edytorska mająca na celu upowszechnianie wyników badań naukowych Instytutu i krajowego środowiska naukowego budowy i eksploatacji maszyn.