• Znajomość polskiego systemu oświaty, w tym edukacji osób dorosłych.
 • Doświadczenie we współpracy z polskimi i zagranicznymi instytucjami specjalizującymi się w badaniach edukacyjnych.
 • Udokumentowana aktywność w różnych gremiach krajowych i międzynarodowych powiązanych z kształceniem ustawicznym i edukacją dorosłych.
 • Dobra orientacja w strukturach UE odpowiedzialnych za rozwój polityki kształcenia i szkolenia zawodowego osób dorosłych.
 • Doświadczenie w organizacji naukowych krajowych i międzynarodowych konferencji,  sympozjów, seminariów.
 • Uczestnictwo w radach programowanych, gremiach eksperckich i redakcjach czasopism naukowych związanych z edukacja dorosłych.
 • Wysoka aktywność publikacyjna, w tym monografie oraz artykuły w języku polskim i angielskim, które dotyczą kształcenia i przygotowania zawodowego różnych kategorii osób dorosłych.
 • Udział w roli recenzenta w postępowaniach doktorskich i habilitacyjnych oraz promotora w postępowaniach doktorskich.
 • Posługiwanie się językiem polskim i językiem angielskim w mowie i piśmie.
 • Doświadczenie w prowadzeniu projektów finansowanych ze źródeł krajowych oraz zagranicznych.
 • Udokumentowane zrealizowanie prac wdrożeniowych w edukacji formalnej i pozaformalnej.
 • Umiejętność posługiwania się narzędziami ICT, w tym do pracy zdalnej w działalności badawczej i projektowej.
 • Pełnienie roli promotora w postępowaniach doktorskich i przynajmniej jeden ukończony doktorat w którym kandydat pełnił rolę promotora.
 • Wykształcenie wyższe (min. dr hab.) – nauki społeczne (pedagogika, andragogika)
 • Umiejętność pracy w interkulturowym zespole projektowym.
 • Wymagania dodatkowe (mile widziane):

  • Współpraca naukowo-badawcza z wiodącymi ośrodkami zagranicznymi.
  • Mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy.

  Oferujemy:

  • Stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia (umowa o pracę);
  • Możliwość rozwoju zawodowego i naukowego;
  • Interesujące wyzwania wymagające kreatywnego myślenia;
  • Pracę w stabilnym środowisku;

  Wymagane dokumenty:

  • CV
  • List motywacyjny

   

  Dostępne miejsca pracy: 1

   

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV i listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 12.12.2022 r. W tytule maila prosimy podać numer ogłoszenia: HR.1100.31.2022

   

  Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

  Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych podpisanej poniższej klauzuli:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, ul. K. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom. Oświadczam, iż zapoznałam się/zapoznałem się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Technologii Eksploatacji. Jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.

                                                             .......................................................................................

                                                                                           (Data i czytelny podpis kandydata do pracy)

   

   

   

   

   

   ARCHIWUM OFERT