Projekt: Kompetencje przyszłości kluczem do rozwoju technologicznego Polski

Cel projektu:

Celem projektu jest zbadanie і wspieranie budowania kompetencji przyszłości, w tym budowanie kadr sektora B+R poprzez działania obejmujące:

  • Diagnozę stanu faktycznego poziomu kompetencji przyszłości;
  • Pilotażowy program budowania kompetencji przyszłości;
  • Sformatowanie rekomendacji i planu rozwoju kompetencji przyszłości na koleje lata;
  • Bieżące wsparcie inicjatyw mających na celu   propagowanie rozwoju kompetencji przyszłości.

Okres realizacji umowy: 16.10.2023 – 31.12.2023

Budżet projektu: 50 000,00 zł.

Dofinansowanie ze środków Skarbu Państwa – Ministerstwa Edukacji i Nauki

Zadanie 2: Pilotażowy program budowania kompetencji przyszłości skierowany do wybranej grupy

Projekt w ramach zlecenia Ministra Edukacji i Nauki umowa nr MEiN/2023/CTC/2975 z dnia 16.10.2023 r.  „Kompetencje przyszłości kluczem do rozwoju technologicznego Polski”, na realizację przez Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji Zadania 2: Pilotażowy program budowania kompetencji przyszłości skierowany do wybranej grupy.

W ramach zadania przeprowadzona została ewaluacja zewnętrzna pilotażowego programu budowania kompetencji przyszłości z udziałem nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych uczestniczących w szkoleniach „Gamifikacja w edukacji” oraz „Aktywna nauka (Active learning)” oraz opracowano rekomendacje na użytek planu rozwoju kompetencji przyszłości na kolejne lata.

 

Wybrane rezultaty projektu: Opisy profili kompetencji przyszłości TOP10