Rada Instytutu (2019÷2023) 

 

Przewodniczący:

dr inż. Jerzy MYDLARZ

Wiceprzewodniczący:

prof. dr hab. inż. Marian SZCZEREK, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji

Sekretarz:

dr Mirosław ŻUREK, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji

Członkowie:

mgr inż. Krzysztof KUŹMICKI, Fabryka Łożysk Tocznych S.A. w Kraśniku

dr hab. inż. Remigiusz MICHALCZEWSKI, prof. nzw., Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji

prof. dr hab inż. Jarosław SĘP - prorektor Politechniki Rzeszowskiej ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem

dr inż. Andrzej SOLDATY, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości

dr hab. inż. Andrzej WIECZOREK, prof. nzw., Politechnika Śląska, Patentus S.A. w Pszczynie

dr inż. Zbigniew ZIENOWICZ, prezes zarządu Hydromega sp. z o.o. w Gdyni