pod redakcją Anity Bocho-Janiszewskiej i Małgorzaty Zięby
Problemy jakości w badaniach i praktyce 

 


 Inga Klimczak
Current Trends in Quality Science – design, quality and safety of products

 


 

Hanna Śmigielska
Current Trends in Quality Science – consumer behavior, logistic, product management
 


Eugeniusz Szymik

Dramowa interpretacja baśni w kontekście kształtowania relacji interpersonalnych dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur, dr hab. Grzegorz Grzybek, prof. UR

 


 

 

General quality problems / Ogólne problemy jakości

Redaktorzy: Małgorzata Lotko, Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński

SPIS TREŚCI

 


 

 

Reklama w prasie lwowskiej w XIX i na początku XX wieku 

Monografia, kolejna w dorobku Autora, stanowi unikatową  analizę roli i znaczenia reklamy w lwowskiej  (polskiej i ukraińskiej) prasie XIX i pocz. XX stulecia

   


 

Czasopismo Journal of Machine Construction and Maintenance (ISSN 1232-9312) jest kwartalnikiem wydawanym przez Łukasiewicz -  Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu nieprzerwanie od 1991 r. z wymaganą, ściśle przestrzeganą regularnością. Od 2017 r. czasopismo jest pod auspicjami Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. 

 


 

 

ePNP 150x100