Regionalny Plan Działania projektu SMARTY jest już gotowy! 
 
Zapraszamy do zapoznania się z zatwierdzonym przez przedstawicieli Komisji Europejskiej Regionalnym Planem Działania opracowanym przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego W Warszawie.