Projekt : „SMARTY -  Inteligentne MSP dla Przemysłu 4.0”

Kontekst: Transformacja cyfrowa stanowi jedno z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoją małe i średnie przedsiębiorstwa w Europie. Nowe wyzwania wynikają z konieczności stałego usprawniania działalności oraz modeli biznesowych w celu utrzymania lub budowania przewag konkurencyjnych oraz w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby konsumentów.

Podczas gdy duże firmy dość sprawnie przewidują zmiany wynikające z rewolucji cyfrowej w procesach produkcyjnych i tworzenia wartości produktów i usług, w przypadku przedsiębiorstw małych i średnich wdrażanie nowych technologii i szeroko pojętej idei Przemysłu 4.0 pozostaje nadal istotnym problemem. Jedynie co piąta firma produkcyjna w Europie deklaruje, że korzystała już z zaawansowanych rozwiązań technologicznych w ramach swojej działalności. Sukces transformacji cyfrowej w Europie w dużej mierze będzie zależał od małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), a ich wsparcie w tym zakresie wymaga współpracy międzyregionalnej.

Cel: Głównym celem Projektu SMARTY jest wsparcie polityk regionów partnerskich w zakresie uwalniania potencjału Przemysłu 4.0 w MŚP. Realizacja tego celu będzie następowała poprzez identyfikację kluczowych zasobów oraz najlepszych praktyk w zakresie wspierania Przemysłu 4.0 na poziomie opracowywania i wdrażania regionalnych polityk, a także realizacji konkretnych projektów.

Potencjał edukacyjny międzyregionalnej wymiany wiedzy i doświadczeń przyczyni się do promocji idei Przemysłu 4.0 wśród przedstawicieli MŚP, a tym samym bardziej efektywnego wdrażania innowacji w regionalnych łańcuchach dostaw.

 

Główne rezultaty:
 


1. Regionalny Plan Działania (Regional Action Plan) - do pobrania w wersji polskiej i angielskiej

 

 

 

 

 

Partnerzy Projektu:

 1. Urząd Gminy Prato - Lider (Włochy)
 2. Textile Center of Excellence (Huddersfield & District Textile Company Ltd) (Wielka Brytania)
 3. ICAMCyL (Hiszpania)
 4. TECOS (Słowenia)
 5. ŁUKASIEWICZ - ITeE (Polska)
 6. Flanders Make (Belgia)
 7. Regional Council of Lapland (Finlandia)
 8. i2CAT (Hiszpania)
 9. Next Technology Tecnotessile (Włochy)
 10. Regional Government of Catalunya (Hiszpania)
 11. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (Polska)
 12. Government Office of the Republic of Slovenia for Development and European Cohesion Policy (Słowenia)
 13. West Yorkshire Combined Authority on behalf of Leeds City Region Enterprise Partnership (Wielka Brytania)
 14. Institute for Business Competitiveness of Castilla y Leon (Hiszpania)

 

Termin realizacji: 01.08.2019 – 31.07.2023

Kontakt: dr Ludmiła Walaszczyk, e-mail: ludmila.walaszczyk.itee.lukasiewicz.gov.pl,

 https://www.interregeurope.eu/smarty

 

 <powrót