Q4EDU – SEMINARIUM UPOWSZECHNIAJĄCE

Projekt finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+ powoli dobiega końca. Przed nami etap pilotażowych wdrożeń oraz działań mających na celu dotarcie do jak najszerszej grupy osób potencjalnie zainteresowanych rezultatami dwuletniej współpracy międzynarodowej instytucji z Polski, Włoch, Grecji z Cypru.

Grupą, do której kierujemy rezultaty projektu Q4EDU są przede wszystkim nauczyciele, trenerzy instytucji ustawicznej edukacji zawodowej, jak również kadra menadżerska tychże instytucji.

Łukasiewicz-ITeE zorganizował dwa seminaria, dzięki którym ponad 50 przedstawicieli ww. grupy docelowej zapoznała się z rezultatami projektu Q4EDU, w szczególności z:

  • Założeniami metodycznymi proponowanymi przez partnerstwo projektu w celu badania i rozwoju gotowości instytucji edukacji i szkoleń zawodowych do cyfryzacji swoich działań;
  • Programem szkolenia eksperta ds. badania gotowości cyfrowej instytucji;
  • Narzędziem IT (DigiRAsT) stanowiącym wsparcie w badaniu gotowości cyfrowej instytucji edukacji i szkoleń zawodowych.

Seminaria upowszechniające rezultaty projektu Q4EDU odbyły się w:

  • Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (05.01.2023, Lublin)
  • Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli (18.01.2023, Radom).

Program 

Dzięki informacji zwrotnej uzyskanej przez prowadzących (J.Religa, D.Koprowska, T.Sułkowski), możliwa była weryfikacja proponowanego podejścia oraz wstępne rozpoznanie potencjalnego zainteresowania uczestników seminariów wdrażaniem wypracowanych w projekcie rezultatów.

Więcej o projekcie