Podstawa prawna pełnienia przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji funkcji podmiotu zewnętrznego zapewnienia jakości

Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu (obecnie Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji), na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 roku (DSWM-WSZSK.4061.64.2017.ET), został wpisany na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewnienia jakości (PZZJ) wobec instytucji certyfikujących kwalifikacje rynkowe w następujących grupach:

 • Budownictwo;
 • Gospodarowanie nieruchomościami;
 • Gospodarka;
 • Informatyzacja;
 • Nauka;
 • Oświata i wychowanie;
 • Usługi w urzędach pracy i OHP;
 • Szkolnictwo wyższe;
 • Zatrudnienie, stosunki pracy, warunki pracy, wynagrodzenia i świadczenia pracownicze;

 Więcej informacji:

 

 Kwalifikacje rynkowe, dla których Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji pełni rolę Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości.

Na podstawie umów (zawartych zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji – Dz. U. z 2018 r. poz. 2153, z późn. zm.) pomiędzy Ministrami właściwymi, a Łukasiewicz – Instytutem Technologii Eksploatacji, Instytut pełni funkcję Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości (PZZJ) dla nw. kwalifikacji rynkowych:

 

 1. Montowanie stolarki budowlanej
  Minister właściwy dla kwalifikacji: Minister Rozwoju, Umowa nr DAB-U-141/17 z dnia 22.11.2017 r. Instytucja Certyfikująca: Fundacja Vocational Competence Certificate 
  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Montowanie stolarki budowlanej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji: https://www.monitorpolski.gov.pl/M2017000070401.pdf 
  Opis kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK): https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_kw=12464

 2. Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D
  Minister właściwy dla kwalifikacji: Minister Cyfryzacji, Umowa nr 5/ZP/DODIRK/ZSK/2019 z dnia 07.03.2019 r. Instytucja Certyfikująca:  Fundacja Vocational Competence Certificate
  Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji: https://www.monitorpolski.gov.pl/M2018000122001.pdf 
  Opis kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK): https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_kw=12644

 3. Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D
  Minister właściwy dla kwalifikacji: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Umowa nr r 352/CRKC/22 z dnia 11.04.2022 r. Instytucja Certyfikująca: Centrum Modelowania Przestrzennego Tomasz Wróblewski
  Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji: https://www.monitorpolski.gov.pl/M2018000122001.pdf 
  Opis kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK): https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_kw=12644

 4. Tworzenie witryn internetowych
  Minister właściwy dla kwalifikacji: Minister Cyfryzacji, Umowa nr 4/ZP/DODIRK/ZSK/2019 z dnia 28.05.2019 r. Instytucja Certyfikująca: Fundacja Vocational Competence Certificate
  Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Tworzenie witryn internetowych” do Zintegrowanego Systemu
  Kwalifikacji: https://monitorpolski.gov.pl/M2018000121101.pdf 
  Opis kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK): https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_kw=12642

 5. Tworzenie witryn internetowych
  Minister właściwy dla kwalifikacji: Minister Cyfryzacji, Umowa nr 1565/CRKC/22 z dnia 26.10.2022 r. Instytucja Certyfikująca: Centrum Modelowania Przestrzennego Tomasz Wróblewski
  Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Tworzenie witryn internetowych” do Zintegrowanego Systemu
  Kwalifikacji: https://monitorpolski.gov.pl/M2018000121101.pdf
  Opis kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK): https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_kw=12642

 6. Projektowanie grafiki komputerowej
  Minister właściwy dla kwalifikacji: Minister Cyfryzacji, Umowa nr 1566/CRKC/22 z dnia 14.10.2022 r. Instytucja Certyfikująca: Centrum Modelowania Przestrzennego Tomasz Wróblewski
  Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Projektowanie grafiki komputerowej” do Zintegrowanego Systemu
  Kwalifikacji: https://www.monitorpolski.gov.pl/M2018000121401.pdf
  Opis kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK): https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_kw=12643

 7. Projektowanie grafiki komputerowej
  Minister właściwy dla kwalifikacji: Minister Cyfryzacji, Umowa nr 3/ZP/DODIRK/ZSK/2019 z dnia 28.05.2019 r. Instytucja Certyfikująca: Fundacja Vocational Competence Certificate
  Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Projektowanie grafiki komputerowej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji: https://www.monitorpolski.gov.pl/M2018000121401.pdf 
  Opis kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK): https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_kw=12643

 8. Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing)
  Minister właściwy dla kwalifikacji: Minister Rozwoju i Technologii, Umowa nr II/607/P/15011/4300/19/DMP z dnia 25.07.2019 r., Instytucja Certyfikująca: Fundacja  Fundacja Vocational Competence Certificate
  Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 23 października 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing)" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji: https://monitorpolski.gov.pl/M2018000109001.pdf 
  Opis kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK): https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_kw=12629

 9. Planowanie i realizowanie procesów profesjonalnego utrzymywania czystości
  Minister właściwy dla kwalifikacji: Minister Rozwoju i Technologii, Umowa nr II/43/P/15013/4300/20/DNP z dania 27.04.2020 r. Instytucja Certyfikująca: Polska Izba Gospodarcza Czystości
  Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 24 października 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Planowanie i realizowanie procesu profesjonalnego utrzymania czystości” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji: https://monitorpolski.gov.pl/M2019000106301.pdf
  Opis kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK): https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_kw=13013

 10. Certyfikat umiejętności komputerowych – poziom podstawowy
  Minister właściwy dla kwalifikacji: Minister Cyfryzacji, Umowa nr 862/DSI/21 z dnia 20.07.2021 r. Instytucja Certyfikująca:Fundacja Vocational Competence Certificate
  Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Certyfikat umiejętności komputerowych - poziom podstawowy” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji: https://monitorpolski.gov.pl/M2018000083701.pdf
  Opis kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK): https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_kw=12622

 11. Audytowanie dokumentów cyfrowych w oparciu o standard WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)
  Minister właściwy dla kwalifikacji: Minister Cyfryzacji, Umowa nr 1024/DSI/21 z dnia 18.08.2021 r. Instytucja Certyfikująca: Fundacja Widzialni
  Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Audytowanie dokumentów cyfrowych w oparciu o standard WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji: https://monitorpolski.gov.pl/M2020000112101.pdf
  Opis kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK): https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_kw=13862

 12. Audytowanie dostępności stron internetowych zgodnie ze standardem WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)
  Minister właściwy dla kwalifikacji: Minister Cyfryzacji, Umowa nr 1029/DSI/21 z dnia 18.08.2021 r. Instytucja Certyfikująca: Fundacja Widzialni
  Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Audytowanie dostępności stron internetowych zgodnie ze standardem WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji: https://monitorpolski.gov.pl/M2020000112201.pdf
  Opis kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK): https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_kw=13863

 13. Projektowanie i prowadzenie badań dostępności informacji elektronicznej z udziałem użytkowników-testerów z indywidualnymi potrzebami
  Minister właściwy dla kwalifikacji: Minister Cyfryzacji, Umowa nr 1023/DSI/21 z dnia 18.08.2021 r. Instytucja Certyfikująca: Fundacja Widzialni.
  Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Projektowanie i prowadzenie badań dostępności informacji elektronicznej z udziałem użytkowników-testerów z indywidualnymi potrzebami” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji:  https://dziennikustaw.gov.pl/M2020000111701.pdf
  Opis kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK): https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_kw=13861

 14. Wykorzystanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) przy tworzeniu i dostosowywaniu aplikacji mobilnych
  Minister właściwy dla kwalifikacji: Minister Cyfryzacji, Umowa nr 1319/DSI/21 z dnia 27.09.2021 r. Instytucja Certyfikująca: Fundacja Widzialni.
  Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Wykorzystanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) przy tworzeniu i dostosowywaniu aplikacji mobilnych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji:  https://monitorpolski.gov.pl/M2021000026501.pdf
  Opis kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK): https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_kw=13874

 15. Wykorzystywanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) przy tworzeniu i dostosowywaniu stron internetowych
  Minister właściwy dla kwalifikacji: Minister Cyfryzacji, Umowa nr 1320/DSI/21 z dnia 27.09.2021 r. Instytucja Certyfikująca: Fundacja Widzialni.
  Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Wykorzystywanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) przy tworzeniu i dostosowywaniu stron internetowych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji: https://monitorpolski.gov.pl/M2021000026501.pdf
  Opis kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK): https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_kw=13877

 16. Obsługa platformy do nauczania zdalnego
  Minister właściwy dla kwalifikacji: Minister Cyfryzacji, Umowa nr 1485/DSI/21 z dnia 04.11.2021 r. Instytucja Certyfikująca: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
  Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Obsługa platformy do nauczania zdalnego” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji:  https://monitorpolski.gov.pl/M2021000062801.pdf
  Opis kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK): https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_kw=13889

 17. Doradzanie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
  Minister właściwy dla kwalifikacji: Minister Rozwoju i Technologii, Umowa nr II/18/P/15013/4300/22/DNP z dnia 18.03.2022 r. Instytucja Certyfikująca: Fundacja Vocational Competence Certificate
  Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Doradzanie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji: https://monitorpolski.gov.pl/M2021000038401.pdf
  Opis kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK): https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_kw=13880

 18. Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (Lean Office)
  Minister właściwy dla kwalifikacji: Minister Rozwoju i Technologii, Umowa nr II/11/P/15013/4300/22/DNP z dnia 16.03.2022 r. Instytucja Certyfikująca: Fundacja Vocational Competence Certificate
  Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (Lean Office)” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji: https://monitorpolski.gov.pl/M2021000024101.pdf
  Opis kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK): https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_kw=13871

 19. Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (Lean Office)
  Minister właściwy dla kwalifikacji: Minister Rozwoju i Technologii, Umowa nr II/13/P/15013/4300/22/DNP z dnia 16.03.2022 r. Instytucja Certyfikująca: Lean w medycynie sp. z o.o.
  Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (Lean Office)” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji: https://monitorpolski.gov.pl/M2021000024101.pdf
  Opis kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK): https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_kw=13871

 20. Projektowanie i prowadzenie treningu rozwoju kompetencji sprzedażowych
  Minister właściwy dla kwalifikacji: Minister Rozwoju i Technologii, Umowa nr II/12/P/15013/4300/22/DNP z dnia 16.03.2022 r. Instytucja Certyfikująca: Fundacja Vocational Competence Certificate
  Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Projektowanie i prowadzenie treningu rozwoju kompetencji sprzedażowych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji: https://monitorpolski.gov.pl/M2021000027601.pdf
  Opis kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK): https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_kw=13872

 21. Realizacja projektów interim management (zarządzanie czasowe)
  Minister właściwy dla kwalifikacji: Minister Rozwoju i Technologii, Umowa nr II/38/P/15013/4300/22/DNP z dnia 15.04.2022 r. Instytucja Certyfikująca: Stowarzyszenie Interim Managers
  Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Realizacja projektów interim management (zarządzanie czasowe)” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji: https://dziennikustaw.gov.pl/M2021000072901.pdf
  Opis kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK): https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_kw=13894

 22. Lutowanie ręczne zespołów elektrycznych i elektronicznych wykonanych w technologii przewlekanej i powierzchniowej
  Minister właściwy dla kwalifikacji: Minister Rozwoju i Technologii, Umowa nr II/202/P/15013/4300/22/DNP z dnia 14.07.2022 r. Instytucja Certyfikująca: Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia
  Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Lutowanie ręczne zespołów elektrycznych i elektronicznych wykonanych w technologii przewlekanej i powierzchniowej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji: https://monitorpolski.gov.pl/M2021000059001.pdf
  Opis kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK): https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_kw=13887

 23. Rozpoznawanie potencjału rozwojowego ucznia i prowadzenie rozmów z uczniem z wykorzystaniem metod coachingowych
  Minister właściwy dla kwalifikacji: Minister Edukacji i Nauki, Umowa nr MEiN/2022/DSKKZ/1698 z dnia 21.07.2022 r. Instytucja Certyfikująca: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
  Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Rozpoznawanie potencjału rozwojowego ucznia i prowadzenie rozmów z uczniem z wykorzystaniem metod coachingowych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji: https://monitorpolski.gov.pl/M2020000117401.pdf
  Opis kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK): https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_kw=13858

 24. Projektowanie procesów dydaktycznych w kształceniu zdalnym osób dorosłych
  Minister właściwy dla kwalifikacji: Minister Edukacji i Nauki, Umowa nr MEiN/2022/DSKKZ/3277 z dnia 21.12.2022 r. Instytucja Certyfikująca: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny 
  Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Projektowanie procesów dydaktycznych w kształceniu zdalnym osób dorosłych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji: https://monitorpolski.gov.pl/M2021000056401.pdf
  Opis kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK): https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_kw=13886

 25. Wprowadzanie i monitorowanie programów zapobiegania przemocy rówieśniczej w szkołach
  Minister właściwy dla kwalifikacji: Minister Edukacji i Nauki, Umowa nr MEiN/2022/DSKKZ/3278 z dnia 21.12.2022 r. Instytucja Certyfikująca: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny 
  Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Wprowadzanie i monitorowanie programów zapobiegania przemocy rówieśniczej w  szkołach” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji: https://monitorpolski.gov.pl/M2021000119801.pdf
  Opis kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK): https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_kw=13912

 26. Nauczanie z wykorzystaniem narzędzi do nauczania zdalnego
  Minister właściwy dla kwalifikacji: Minister Edukacji i Nauki, Umowa nr MEiN/2022/DSKKZ/3279 z dnia 21.12.2022 r. Instytucja Certyfikująca: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny 
  Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Nauczanie z wykorzystaniem narzędzi do nauczania zdalnego” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji: https://monitorpolski.gov.pl/M2021000047401.pdf
  Opis kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK): https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_kw=13883

 27. Projektowanie i wdrażanie działań zapobiegających przemocy szkolnej, wykluczaniu i prześladowaniu rówieśniczemu na poziomie oddziału szkolnego
  Minister właściwy dla kwalifikacji: Minister Edukacji i Nauki, Umowa nr MEiN/2022/DSKKZ/3280 z dnia 21.12.2022 r. Instytucja Certyfikująca: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
  Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Projektowanie i wdrażanie działań zapobiegających przemocy szkolnej, wykluczaniu i prześladowaniu rówieśniczemu na poziomie oddziału szkolnego” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji: https://monitorpolski.gov.pl/M2021000119701.pdf
  Opis kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK): https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_kw=13913

 28. Zarządzanie obsługą spraw kadrowych
  Minister właściwy dla kwalifikacji: Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Umowa nr UM-1/DPP/2023/EN/02 z dnia 22.03.2023 r. Instytucja Certyfikująca: ICVC Certyfikacja Sp. z o.o.
  Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie obsługą spraw kadrowych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji: https://www.monitorpolski.gov.pl/M2018000123701.pdf
  Opis kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK): https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_kw=12649

 

Zadania podmiotu zewnętrznego zapewnienia jakości w Ł-ITeE realizuje Zespół ds. Zewnętrznego Zapewnienia Jakości Kwalifikacji Rynkowych (Zarządzenie nr 37/2021 Dyrektora Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Technologii Eksploatacji) w składzie:

dr inż. Krzysztof Symela – Dyrektor Centrum Badań Edukacji Zawodowej i Zarządzania Innowacjami (nadzór i kontakt z ministrami właściwymi dla kwalifikacji)

mgr inż. Tomasz Sułkowski – Kierownik Zespołu PZZJ

dr Dorota Koprowska

mgr Edyta Kozieł

mgr Wojciech Oparcik

mgr inż. Jarosław Sitek

dr Andrzej Stępnikowski

dr Ireneusz Woźniak

dr Mirosław Żurek

 

Osoby do kontaktu:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., kom. 661 224 111
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. (48) 3649267.

 

Ł-ITEE stosuje system zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015, w zakresie m.in.: świadczenia usług jako podmiot zewnętrznego zapewnienia jakości kwalifikacji rynkowych.