Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, na podstawie decyzji Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 sierpnia 2023 roku (DSKKZ-WZSK.0754.6.2023.KP),pełni funkcję podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości wobec instytucji certyfikujących kwalifikacje wolnorynkowe w następujących grupach:

 • „informatyzacja” z działu administracji rządowej „informatyzacja”,
 • „oświata i wychowanie” z działu administracji rządowej „oświata i wychowanie”,
 • „zatrudnienie, stosunki pracy, warunki pracy, wynagrodzenia i świadczenia pracownicze” z działu administracji rządowej „praca”.

 Więcej informacji:

 

 Kwalifikacje rynkowe, dla których Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji pełni rolę Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości.

Na podstawie umów (zawartych zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji – Dz. U. z 2018 r. poz. 2153, z późn. zm.) pomiędzy Ministrami właściwymi, a Łukasiewicz – Instytutem Technologii Eksploatacji, Instytut pełni funkcję Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości (PZZJ) dla nw. kwalifikacji rynkowych:

 

 1. Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D
  Minister właściwy dla kwalifikacji: Minister Cyfryzacji, Instytucja Certyfikująca:  Fundacja Vocational Competence Certificate
  Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji: https://www.monitorpolski.gov.pl/M2018000122001.pdf 
  Opis kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK): https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_kw=12644

 2. Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D
  Minister właściwy dla kwalifikacji: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Instytucja Certyfikująca: Centrum Modelowania Przestrzennego Tomasz Wróblewski
  Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji: https://www.monitorpolski.gov.pl/M2018000122001.pdf 
  Opis kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK): https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_kw=12644

 3. Tworzenie witryn internetowych
  Minister właściwy dla kwalifikacji: Minister Cyfryzacji, Instytucja Certyfikująca: Fundacja Vocational Competence Certificate
  Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Tworzenie witryn internetowych” do Zintegrowanego Systemu
  Kwalifikacji: https://monitorpolski.gov.pl/M2018000121101.pdf 
  Opis kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK): https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_kw=12642

 4. Tworzenie witryn internetowych
  Minister właściwy dla kwalifikacji: Minister Cyfryzacji, Instytucja Certyfikująca: Centrum Modelowania Przestrzennego Tomasz Wróblewski
  Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Tworzenie witryn internetowych” do Zintegrowanego Systemu
  Kwalifikacji: https://monitorpolski.gov.pl/M2018000121101.pdf
  Opis kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK): https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_kw=12642

 5. Projektowanie grafiki komputerowej
  Minister właściwy dla kwalifikacji: Minister Cyfryzacji, Instytucja Certyfikująca: Centrum Modelowania Przestrzennego Tomasz Wróblewski
  Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Projektowanie grafiki komputerowej” do Zintegrowanego Systemu
  Kwalifikacji: https://www.monitorpolski.gov.pl/M2018000121401.pdf
  Opis kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK): https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_kw=12643

 6. Projektowanie grafiki komputerowej
  Minister właściwy dla kwalifikacji: Minister Cyfryzacji, Instytucja Certyfikująca: Fundacja Vocational Competence Certificate
  Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Projektowanie grafiki komputerowej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji: https://www.monitorpolski.gov.pl/M2018000121401.pdf 
  Opis kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK): https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_kw=12643

 7. Certyfikat umiejętności komputerowych – poziom podstawowy
  Minister właściwy dla kwalifikacji: Minister Cyfryzacji, Instytucja Certyfikująca: Fundacja Vocational Competence Certificate
  Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Certyfikat umiejętności komputerowych - poziom podstawowy” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji: https://monitorpolski.gov.pl/M2018000083701.pdf
  Opis kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK): https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_kw=12622

 8. Audytowanie dokumentów cyfrowych w oparciu o standard WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)
  Minister właściwy dla kwalifikacji: Minister Cyfryzacji, Instytucja Certyfikująca: Fundacja Widzialni
  Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Audytowanie dokumentów cyfrowych w oparciu o standard WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji: https://monitorpolski.gov.pl/M2020000112101.pdf
  Opis kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK): https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_kw=13862

 9. Audytowanie dostępności stron internetowych zgodnie ze standardem WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)
  Minister właściwy dla kwalifikacji: Minister Cyfryzacji, Instytucja Certyfikująca: Fundacja Widzialni
  Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Audytowanie dostępności stron internetowych zgodnie ze standardem WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji: https://monitorpolski.gov.pl/M2020000112201.pdf
  Opis kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK): https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_kw=13863

 10. Projektowanie i prowadzenie badań dostępności informacji elektronicznej z udziałem użytkowników-testerów z indywidualnymi potrzebami
  Minister właściwy dla kwalifikacji: Minister Cyfryzacji, Instytucja Certyfikująca: Fundacja Widzialni.
  Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Projektowanie i prowadzenie badań dostępności informacji elektronicznej z udziałem użytkowników-testerów z indywidualnymi potrzebami” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji:  https://dziennikustaw.gov.pl/M2020000111701.pdf
  Opis kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK): https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_kw=13861

 11. Wykorzystanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) przy tworzeniu i dostosowywaniu aplikacji mobilnych
  Minister właściwy dla kwalifikacji: Minister Cyfryzacji, Instytucja Certyfikująca: Fundacja Widzialni.
  Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Wykorzystanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) przy tworzeniu i dostosowywaniu aplikacji mobilnych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji:  https://monitorpolski.gov.pl/M2021000026501.pdf
  Opis kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK): https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_kw=13874

 12. Wykorzystywanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) przy tworzeniu i dostosowywaniu stron internetowych
  Minister właściwy dla kwalifikacji: Minister Cyfryzacji, Instytucja Certyfikująca: Fundacja Widzialni.
  Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Wykorzystywanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) przy tworzeniu i dostosowywaniu stron internetowych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji: https://monitorpolski.gov.pl/M2021000026501.pdf
  Opis kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK): https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_kw=13877

 13. Obsługa platformy do nauczania zdalnego
  Minister właściwy dla kwalifikacji: Minister Cyfryzacji, Instytucja Certyfikująca: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
  Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Obsługa platformy do nauczania zdalnego” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji:  https://monitorpolski.gov.pl/M2021000062801.pdf
  Opis kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK): https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_kw=13889

 14. Wprowadzanie i monitorowanie programów zapobiegania przemocy rówieśniczej w szkołach
  Minister właściwy dla kwalifikacji: Minister Edukacji i Nauki,  Instytucja Certyfikująca: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny 
  Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Wprowadzanie i monitorowanie programów zapobiegania przemocy rówieśniczej w  szkołach” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji: https://monitorpolski.gov.pl/M2021000119801.pdf
  Opis kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK): https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_kw=13912

 15. Projektowanie i wdrażanie działań zapobiegających przemocy szkolnej, wykluczaniu i prześladowaniu rówieśniczemu na poziomie oddziału szkolnego
  Minister właściwy dla kwalifikacji: Minister Edukacji i Nauki,Instytucja Certyfikująca: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
  Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Projektowanie i wdrażanie działań zapobiegających przemocy szkolnej, wykluczaniu i prześladowaniu rówieśniczemu na poziomie oddziału szkolnego” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji: https://monitorpolski.gov.pl/M2021000119701.pdf
  Opis kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK): https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_kw=13913

   

Zadania podmiotu zewnętrznego zapewnienia jakości w Łukasiewicz-ITeE realizuje Zespół ds. Zewnętrznego Zapewnienia Jakości Kwalifikacji Rynkowych (Zarządzenie nr 11/2023 Dyrektora Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Technologii Eksploatacji) w składzie:

dr inż. Krzysztof Symela – Dyrektor Centrum Badań Edukacji Zawodowej i Zarządzania Innowacjami (nadzór i kontakt z ministrami właściwymi dla kwalifikacji)
mgr inż. Tomasz Sułkowski – Kierownik Zespołu
mgr Edyta Kozieł
dr Tomasz Kupidura
mgr Wojciech Oparcik
mgr Małgorzata Sołtysiak
mgr Michał Ślusarczyk
mgr Joanna Tomczyńska
dr Ireneusz Woźniak
dr Mirosław Żurek

 

Osoby do kontaktu:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., kom. 661 224 111
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. (48) 3649267.

 

Łukasiewicz – ITEE stosuje system zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015, w zakresie m.in.: świadczenia usług jako podmiot zewnętrznego zapewnienia jakości kwalifikacji rynkowych.