We wrześniu 2017 roku zakończono procedurę oceny wniosków w ramach tzw. Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego, w Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020, służącym realizacji Polityki Partnerstwa w zakresie polityki spójności, finansowanym ze środków Unii Europejskiej Projekt pn. Utworzenie Ośrodka Inteligentnych Specjalizacji w Zakresie Innowacyjnych Technologii Przemysłowych oraz Bezpieczeństwa Technicznego i Środowiskowego (wniosek nr RPMA.01.01.00-14-8249/17) został zaakceptowany do finansowania w okresie 10.2017-01.2022.

Celem głównym Projektu jest utworzenie Ośrodka Inteligentnych Specjalizacji w Zakresie Innowacyjnych Technologii Przemysłowych oraz Bezpieczeństwa Technicznego i Środowiskowego, zlokalizowanego w ITeE – PIB.

Wielopoziomowa struktura projektu obejmuje 4 cele bezpośrednie, 14 zadań operacyjnych obejmujących 41 zadań  inwestycyjnych w następującym układzie:

  • Cel bezpośredni I. Innowacyjne systemy automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych z wykorzystaniem technologii optomechatronicznych (w tym 3 zadania operacyjne obejmujące 14 zadań inwestycyjnych).
  • Cel bezpośredni II. Zaawansowane systemy technologiczne do realizacji plazmowych technologii inżynierii powierzchni (w tym 4 zadania operacyjne obejmujące 6 zadań inwestycyjnych).
  • Cel bezpośredni III. Centrum badań odnawialnych źródeł energii dla budownictwa pasywnego (w tym 3 zadania operacyjne obejmujące 6 zadań inwestycyjnych).
  • Cel bezpośredni IV. Innowacyjne systemy wspomagania bezpieczeństwa technicznego i środowiskowego (w tym 4 zadania operacyjne obejmujące 16 zadań inwestycyjnych).

Przewidywane rezultaty realizacji Projektu obejmują zakupy specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej, wytworzenie innowacyjnych, unikatowych systemów badawczych oraz instalacji technologicznych, prezentujących najwyższy poziom światowy.

Infrastruktura będzie wykorzystywana do realizacji zadań o charakterze badawczym i aplikacyjnym w obszarze innowacyjnych technologii z zakresu mechatroniki i optomechatroniki, zaawansowanych technologii materiałowych, szczególnie inżynierii powierzchni, wspomagania pasywnego budownictwa oraz bezpieczeństwa technicznego i ochrony środowiska.

 

Wartość projektu: 58 699 248 zł (koszty kwalifikowalne projektu: 51 666 630 zł)

Wkład własny ITeE-PIB: 10 844 080,50 zł (finansowany ze środków własnych ITeE-PIB)