Program: Erasmus+ 

Akcja: KA220-SCH - Współpraca organizacji i instytucji w dziedzinie edukacji szkolnej 

Tytuł projektu: STEM for Inclusive Schools / Metoda STEM w kształceniu włączającym (STEMinSCH) 

Okres realizacji: 03.09.2023-02.03.2026 (30 miesięcy) 

Geneza i cel projektu: Chociaż umiejętności STEM (ang. science, technology, engineering, mathematics – nauka, technologia, inżynieria, matematyka) dziewcząt w młodym wieku są podobne do umiejętności chłopców, w późniejszym okresie zainteresowanie to znacznie się zmniejsza. W raporcie „She Figures 2021” (KE, 2021) podkreślono, że w Europie kobiety stanowią zaledwie 32% absolwentek studiów doktoranckich w dziedzinie nauk fizycznych i matematyki. Według tego samego badania kobiety stanowią zaledwie 20% absolwentów ICT, a tylko 17% pracuje w sektorze technologii. Kobiety stanowią także jedynie 24% osób prowadzących własną działalność w zawodach technicznych, takich jak nauka, inżynieria czy ICT. Jak stwierdzono w planie działania Unii Europejskiej w zakresie edukacji cyfrowej, szybka cyfryzacja zmienia pracę i życie codzienne oraz zwiększa zapotrzebowanie na młodsze pokolenia, które posiadają wysokie kwalifikacje w zakresie technologii cyfrowych i mogą się przekwalifikować. Aby zwiększyć udział kobiet w STEM, nauczyciele, rodzice i specjaliści STEM muszą angażować, motywować i inspirować uczennice, ponieważ większe włączenie kobiet w gospodarkę cyfrową i większa różnorodność na rynku pracy mogą przynieść wartość społeczną i gospodarczą dla konkurencyjności, wzrostu i innowacji w Europie. 

Głównym celem projektu STEMinSCH jest zrównoważenie reprezentacji płci w STEM poprzez opracowanie rezultatów, które pomogą zwiększyć zainteresowanie i uczestnictwo uczennic, uwzględniając złożoność problemu obejmującego wiele aspektów, takich jak kontekst krajowy, wiek, stereotypy dotyczące płci i różnice kulturowe oraz szersze wykorzystanie technologii cyfrowych w STEM. 

Rezultaty projektu: 

  1. Utworzenie otwartego zasobu edukacyjnego (OER), który zapewni możliwości dostosowania nauczania STEM i działań STEM za pomocą treści cyfrowych w różnych modelach uczenia się. Ma także zapewnić wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy organizacjami partnerskimi.
  2. Opracowanie zestawu narzędzi i narzędzia cyfrowego do wykorzystania przez grupy docelowe (nauczyciele dyscyplin STEM) w ocenie i ewaluacji efektów uczenia się w obszarze STEM.
  3. Przedstawienie sposobów, w jakie szkoły mogą zwiększyć udział w STEM oraz stworzenie przewodnika skupiającego się na praktykach włączających.

W skład powyższych rezultatów wchodzą również: raport badawczy dotyczący krajów partnerskich, działania zaprojektowane w nowoczesnych modelach uczenia się, pilotaż, szkolenia międzynarodowe, międzynarodowe spotkania partnerskie, działania upowszechniające, poradnik skupiający się na zwiększaniu udziału w STEM. 

Partnerzy projektu: 

- Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Technologii Eksploatacji (Polska), 

- Universität Paderborn (Niemcy – koordynator projektu), 

- Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (Rumunia) 

- Scoala Gimnaziala Nr. 7 Galati (Rumunia) 

- Inovatif ve Girisimci Toplum Dernegi (Turcja) 

- Sucessos Criativos, Lda (Portugalia) 

Kontakt: 

Remigiusz Mazur – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Kierownik projektu 
Grupa Badawcza Zarządzania Behawioralnego w Innowacyjności