Podgląd obrazu

Skills competitions for VET development

Konkursy umiejętności szansą na rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego  

Numer projektu: 2022-1-PL01-KA220-VET-000086141 

Czas realizacji: 11.2022 - 10.2025 

Partnerzy projektu: 

Łukasiewicz-ITEE Koordynator 

WorldSkills Rumunia (WSRo) 

Czeska Izba Handlowa (CCC) 

Państwowy Instytut Kształcenia Zawodowego w Słowacji (ŠIOV) 

Cel ogólny: 

Celem projektu jest zwiększenie ilości i jakości partnerstw szkolno-biznesowych poprzez organizację konkursów umiejętności zawodowych. Projekt wspiera szkoły branżowe w organizacji praktycznych konkursów umiejętności zawodowych na poziomie lokalnym i regionalnym. Popularyzacje międzynarodową inicjatywę WorldSkills, która pokazuje, jak ważne są umiejętności w osiąganiu wzrostu gospodarczego państwa.