Projekt Leonardo da Vinci, transfer innowacji
Certification for Mentors and Tutors (Certi.MenTu)

 Projekt ukierunkowany jest na rozwój wymiany doświadczeń pomiędzy instytucjami edukacji i szkoleń zawodowych a przedsiębiorstwami celem zwiększenia efektywności procesu wspierania osób uczących się na stanowisku pracy. Certyfikacja kompetencji mentorów i tutorów według Europejskiej Normy EN ISO 17024 pozwoli na wdrożenie uznawanego w Europie procesu walidacji oraz zagwarantuje zgodność z wymogami zapewnienia jakości.CERTI-MENTU