Project logo

Projekt Leonardo da Vinci, transfer innowacji
Facilitating a Common Quality Assurance Framework through Peer Review for VET (
Peer Review for EQAVET)

 

Projekt odpowiada na potrzebę budowania związku pomiędzy krajowymi systemami zapewnienia jakości edukacji zawodowej, a Europejskimi Ramami Odniesienia na Rzecz Zapewniania Jakości w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (EQAVET). Ma na celu transfer i adaptację do specyfiki krajów partnerskich (Grecji, Szwecji, Bułgarii, Francji i Polski) innowacyjnej metody zapewnienia jakości, jaką jest ewaluacja środowiskowa (z ang. peer review).

Termin realizacji 01.10.2012-30.09.2014

 www.peer-review.gr