Projekt Leonardo da Vinci Transfer Innowacji

Integrated e-Training & e-Stage for People 
with Physical Disabilities to Work at Home 
as Call Center Representatives (IT-Call)

Termin realizacji: 01.12.2012 - 30.11.2014

Głównym celem projektu jest przygotowanie osób z fizyczną niepełnosprawnością do pracy w domu jako operatorzy telecentrum. Projekt przewiduje opracowanie kursu składającego się z 7 modułów w zidentyfikowanych obszarach potrzeb szkoleniowych. Materiały szkoleniowe zostaną udostępnione w wygodnej formie e-learningowej. Dodatkowe wsparcie stanowić będą filmy instruktażowe i ścieżki dźwiękowe umożliwiające e-praktyki między uczestnikami szkoleń.

Partnerzy: POINT Project Construction & Engineering Trading LLC (lider - Turcja), Berufsfoerderungswerk (Niemcy), Instituto de Formacion Integral, S.L.U.(Hiszpania), Centro Internazionale per la Promozione dell`Educazione (Włochy), Nadacia Mojmir (Słowacja), Instytut Technologii Eksploatacji-PIB (Polska); TAKIDD (Turcja).

 www.it-call.net