rojekt Leonardo da Vinci, Rozwój Innowacji

Development of the GreenPoint Qualification Standard and its implementation in small enterprises of the metal sector

Celem projektu jest wsparcie MŚP sektora metalowego w obszarze realizacji polityki proekologicznej, poprzez rozwój kwalifikacji zawodowych pracowników oraz promocję kultury “zielonego myślenia”. W ramach projektu zostanie przeprowadzone badanie stanu wiedzy i potrzeb szkoleniowych w zakresie zarządzania ochroną środowiska w sektorze przemysłu metalowego (badania zostaną przeprowadzone w Polsce, Hiszpanii, Niemczech, Wlk. Brytanii i Francji przez instytucje partnerskie).
Podstawowym celem badania jest zebranie informacji na temat potrzeb szkoleniowych pracowników w zakresie zagadnień ochrony środowiska w sektorze przemysłu metalowego. Wyniki tego badania będą wartościowym materiałem w procesie tworzenia standardu kompetencji zawodowych GreenPoint i e-learningowego programu szkolenia.

Termin realizacji: 01.10.2012 – 30.09.2014

www.greenpointonline.eu