Projekt Grundtvig 2012-1-HU1-GRU06-070388
Gaining and strengthening soft skills for employment through models of supporting methods (peer coaching and mentoring)

softskils

Termin realizacji: 01.08.2012 r. – 31.07.2014 r.

Projekt ma na celu zwrócenie uwagi publicznej na brak przeprowadzonych badań na temat miękkich umiejętności oraz powiązanych metod szkoleniowych (metody społeczne, tj. coaching, mentoring), wykorzystania portali/witryn społecznościowych czy warsztatów z tego obszaru na terenie Europy. Uczestnicy zrozumieją potrzebę kładzenia nacisku na umiejętności miękkie, co przyczyni się do uzyskania lepszej jakości rezultatów osiąganych przez ich instytucje. Dlatego też, projekt ma podnieść świadomość jak potrzebne są te umiejętności i modele wsparcia, które połączą możliwie najlepsze praktyki do wykorzystania przez jednostki, inne organizacje, przedsiębiorstwa na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim.

Partnerstwo:

  • PANDOKRATOR KFT Ltd. (koordynator projektu), Węgry
  • 12-EVFOLYAMOS KIEGESZITO GOROG NYELVOKTATO ISKOLA, Węgry
  • Vocational Rehabilitation Consultants Ltd, Wielka Brytania
  • MMC Management Centre Ltd, Cypr
  • Schulungszentrum Fohnsdorf , Austria
  • Melting Pro- Laboratorio per la Cultura, Włochy
  • Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Polska
  • Randers Bo- og Erhvervstraening, Dania

www.gainingsoftskills.eu