Projekt Leonardo da Vinci, Transfer Innowacji, ecvet budMobility in Building Construction Sector through ECVET (ECVET-BUD)

Głównym celem projektu jest promocja elastyczności i uznawania efektów uczenia się uzyskiwanych na drodze nieformalnej i pozaformalnej. ECVET-BUD wspiera implementację europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) w sektorze budownictwa oraz promuje transfer umiejętności, kompetencji i kwalifikacji, a także mobilność pracowników. Projekt zakłada zaprojektowanie modelu przyznawania, akumulacji i uznawania punktów ECVET dla ocenionych i zwalidowanych kompetencji zawodowych przypisanych do odpowiednich jednostek efektów uczenia się.

Partnerzy: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa TNOiK (Polska), Training 2000 (Włochy), ENAIP (Włochy), Stiftung ECAP Schweiz (Szwajcaria), Instytut Technologii Eksploatacji – PIB (Polska), Związek Zawodowy Budowlani (Polska).

ecvetbud.eu