logo before

Główny cel projektu to podniesienie kwalifikacji przedsiębiorców, studentów i kadry akademickiej w dziedzinie foresightu zgodnie z koncepcją Futures Literacy.
Partnerzy konsorcjum opracują oraz pilotażowo wdrożą program szkolenia e-learningowego (w zakresie foresightu) w Polsce, w Hiszpanii, we Włoszech i w Niemczech. Projekt został sfinansowany w ramach Programu Erasmus+ Knowledge Alliance „Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk -  Sojusze na rzecz wiedzy”.

Całkowity budżet projektu: 748 211 euro

Termin realizacji: 01.01.2017 - 31.12.2019                                                                                                                  

Partnerzy projektu:                                                                                                

 Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu – lider
Politechnika Białostocka (Polska)
4CF (Polska)
University of Pisa  (Włochy)
Mondragon University (Hiszpania)
Free University (Niemcy)
Valuedo (Włochy)
Erre Quadro (Włochy)
Prospektiker (Hiszpania)
Aveniture (Niemcy)

futureoriented.eu