polonez

Tribology of Non-ferrous Interacting Surfaces Lubricated with Fluids Containing Novel Additives

 Tribologiczne oddziaływanie powierzchni materiałów nieżelaznych w warunkach smarowania cieczami zawierającymi innowacyjne dodatki smarowe

Projekt  jest  realizowany w Instytucie Technologii Eksploatacji – PIB (ITeE-PIB) w Radomiu
w ramach programu POLONEZ z numerem 2015/19/P/ST8/02597, współfinansowanego ze środków przeznaczonych na program finansowania badań naukowych i innowacji UE "Horyzont 2020" na podstawie umowy Nr 665778 o dofinansowanie działań "Marie Skłodowska-Curie".

Termin realizacji: 06.2017 – 06.2019

Koordynatorem projektu jest  Dr. inż Agnieszka Tomala (Austrian Exellence Centre for Tribology -AC2T Research GmbH), która realizuje projekt w Zakładzie Tribologii ITeE-PIB pod kierunkiem Prof. Remigiusza Michalczewskiego. 

Idea projektu:

Badania naukowe prowadzone w ramach projektu  dotyczą  interakcji nowych powierzchni typu powłoki węglowe podobne do diamentu (DLC) z innowacyjnymi dodatkami smarnymi w postaci nanocząsteczek i nanorurek.

 Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu http://nanolubricants.itee.radom.pl/

 

 

 

 <powrót