The new tsunami of socio-technical change: Foresight of agro/bio/chemo/eco/cogno/…convergence.


Nowe tsunami zmiany społeczno-technologicznej: foresight technologii konwergencyjnych: agro/bio/chemo/eko/kogni.

 

 Projekt  jest  realizowany w Instytucie Technologii Eksploatacji – PIB (ITeE-PIB) w Radomiu w ramach programu POLONEZ, współfinansowanego ze środków programu badań naukowych i innowacji UE „Horyzont 2020” na podstawie umowy o dofinansowanie działań „Marie Skłodowska-Curie”.

Koordynatorem projektu jest Prof. Emmanuel Koukios (National Technical University of Athens, School of Chemical Engineering) realizujący projekt we współpracy z Zakładem Strategii Innowacyjnych i Zakładem Biotechnologii Przemysłowych ITeE-PIB.

Badania naukowe prowadzone w ramach projektu  dotyczą błyskawicznie zbliżającej się  fali  zmiany społeczno-technologicznej. Zmiana ta jest nierozerwalnie związana z rozwojem  dziedzin takich jak: biotechnologia, nowe rolnictwo, nowa żywność, zdrowie, jakość życia, środowisko, zrównoważony rozwój, edukacja, zarządzanie wiedzą czy projektowanie inteligentnych aplikacji. Charakterystyczną cechą nowej fali „technologicznego tsunami” jest to, że nowe tsunami, które nazywamy „bio-tsunami”, absorbuje wybrane elementy poprzednich tsunami, ale ze zwiększoną siłą i w większym zakresie. Za przykład może posłużyć wykorzystanie bio-informatyki postrzeganej zarówno jako przejaw info-tsunami, jak i narzędzie funkcjonujące w ramach bio-tsunami.

Pytanie, czy potrafimy wykorzystać ten ogromny bio-technologiczny potencjał sił, na razie pozostawiamy bez odpowiedzi i zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu http://www.biotsunami.itee.radom.pl/

 european commission

Niniejszy projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji UE „Horyzont 2020” na podstawie umowy Nr 665778 o dofinansowanie działań „Marie Skłodowska-Curie”.

 

 

 <powrót