Tytuł/nazwa projektu: Digital Marketing Toolkit dla nauki i komercjalizacji

Kwota wnioskowana: 500 000,00

Okres finansowania - rok początkowy: 2024

Okres finansowania - rok końcowy: 2025

Okres realizacji (wyrażony w miesiącach): 23

Wiodąca dziedzina i dyscyplina nauki, której dotyczy przedmiot finansowania: Dziedzina nauk społecznych/nauki o komunikacji społecznej i mediach

Dodatkowa dziedzina i dyscyplina nauki, której dotyczy przedmiot finansowania: Dziedzina nauk społecznych/nauki o zarządzaniu i jakości

Projekt interdyscyplinarny: Tak

 

program „Nauka dla Społeczeństwa II” ustanowiony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego