Nazwa programu: TECHMATSTRATEG-III/0005/2019-00.

Kompozytowe materiały filtracyjne o wydłużonym czasie pracy przeznaczone do oczyszczania wody oraz do wysokosprawnej separacji układów rozproszonych gaz-ciecz i ciecz-ciecz.

 

Cele projektu: Głównym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do praktyki gospodarczej nowych technologii wytwarzania funkcjonalnych materiałów filtracyjnych i separacyjnych w postaci kompozytów posiadających specyficzne cechy, otrzymane w wyniku fizycznej i/lub chemicznej modyfikacji powierzchni włókien.

 

Planowane efekty: Seria filtrów nowej generacji przeznaczonych do oczyszczania wody oraz koalescerów przeznaczonych do efektywnej separacji układów wielofazowych ciecz-gaz i ciecz-ciecz..

 

Wartość projektu:

Kwalifikowalny budżet Ł-ITeE: 1 945 925,00  zł (dofinansowanie 100%)

Kwalifikowalny budżet projektu: 5 249 250,00 zł

Dofinansowanie projektu: 4 795 905,00 zł

 

Wkład ze środków krajowych: 100%

 

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu TECHMATSTRATEG III.