Rozwój czasopism naukowych

Akronim: RCN – EUD

Cel projektu: Projekt zakłada budowanie strategii rozwoju czasopisma „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”, której celem jest w szczególności: realizacja działań zmierzających do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich; zwiększenie wpływu czasopisma na rozwój nauki; utrzymanie się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.

 Całkowity budżet projektu: 44 000 PLN

Termin realizacji: 01.11.2022 – 31.12.2023