Nazwa programu: TECHMATSTRATEG-III/0028/2019-00:

Opracowanie innowacyjnych hybrydowych warstw powierzchniowych złożonych z powłok antyzużyciowych dedykowanych uzębieniom przekładni zębatych do zespołów napędowych przenośników pracujących w trudnych warunkach eksploatacyjnych.

 

Cele projektu: Zasadniczym celem projektu jest opracowanie powłok antyzużyciowych na podłożu o zwiększonej odporności na pękanie, dostosowanych do specyfiki pracy uzębień przekładni zębatych do zespołów napędowych przenośników o unikatowych cechach predestynujących je do pracy w trudnych warunkach eksploatacyjnych - charakteryzujących się obecnością zanieczyszczeń stałych w oleju smarnym.

 

Planowane efekty: Reprezentatywnym rezultatem projektu będzie prototyp przekładni zębatej o mocy przenoszonej co najmniej 160 kW, charakteryzującej się podwyższoną odpornością na zużycie dzięki dedykowanej powłoce typu DLC.

 

Wartość projektu:

Kwalifikowalny budżet Ł-ITeE: 1 778 475 zł (dofinansowanie 100%)

Kwalifikowalny budżet projektu: 17 718 300 zł

Dofinansowanie projektu: 15 808 747 zł

 

Wkład ze środków krajowych: 100%

 

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu TECHMATSTRATEG III.