lidervii

Program LIDER VII finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest adresowany do młodych naukowców chcących zdobyć doświadczenie w kierowaniu realizacją projektów badawczych oraz podnieść swoje kompetencje w samodzielnym budowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym. Program służy także stymulowaniu współpracy naukowców z przedsiębiorcami, poprzez realizację badań o potencjale wdrożeniowym i komercjalizacyjnym. Dodatkowo zachęca do mobilności międzysektorowej, międzyuczelnianej oraz pomiędzy jednostkami naukowymi.

Tytuł projektu: Multifunkcjonalne membrany polimerowe modyfikowane z wykorzystaniem hybrydowych technologii inżynierii powierzchni.

Kierownik projektu: dr inż. Joanna Kacprzyńska-Gołacka

Opis projektu: Projekt dotyczy innowacyjnego sposobu modyfikacji polimerowych materiałów filtracyjnych plazmą. Prace badawcze ukierunkowane są na wytwarzanie cienkich powłok metalicznych o strukturze nanometrycznej na powierzchni membran polimerowych. Rezultatem projektu będzie technologia wytwarzania membran filtracyjnych nowej generacji o zwiększonej trwałości, odporności na zanieczyszczenia oraz selektywności. Wdrożenie nowego typu membran przyniesie wymierne korzyści ekonomiczne i ekologiczne poprzez zmniejszenie zużycia wody w przemyśle, zapewniając racjonalną gospodarkę ograniczonymi zasobami wodnymi. Membrany nowej generacji znajdą zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, w tym m.in. w przemyśle chemicznym, spożywczym, a także w medycynie.

Termin realizacji: 01.01.2017-31.12.2019. 

 

 <powrót