Dane, dotyczące zawarcia przez Sieć  Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji umowy o partnerstwie w projekcie wdrożeniowym POWER, w której liderem jest Politechnika Łódzka – uczelnia wyższa

Numer Naboru: POWR.02.15.00-IP.02-00-004/19

Numer Umowy:  

Numer Wniosku: POWR.02.15.00-00-4008/19

„Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów (DUZ) – dla branży elektroniczno-mechatronicznej”

  • Rozpoczęcie realizacji projektu partnerskiego/ data podpisania umowy pierwotnej:

2020-01-01

  • Uzasadnienie przyczyn przystąpienia do realizacji

Celem głównym projektu jest opracowanie w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 dodatkowych umiejętności  zawodowych w zakresie 3 zawodów szkolnictwa branżowego (branża elektroniczno-mechatroniczna), dla których określone zostaną efekty kształcenia i kryteria weryfikacji tych efektów, wraz z programami ich nauczania we współpracy z trzema pracodawcami. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów pośrednich – opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów:

  • Technik automatyk
  • Technik elektronik
  • Technik mechatronik

Opracowane w ramach projektu przykładowe programy nauczania dodatkowych umiejętności zawodowych, przyczynią się do zwiększenia efektywności nauczania poprzez uwzględnienie potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach ich programowania. Dobór dodatkowych treści kształcenia związanych z danym zawodem, realizowanych także w trakcie obowiązkowych zajęć zaproponowanych na poziomie rozporządzenia katalogu pozwoli szkole na dostosowanie kształcenia do lokalnego i regionalnego rynku pracy. Projekt przyczyni się do zwiększenia oferty krótszych, elastycznych form kształcenia dla dorosłych, co umożliwi zwiększenie dostępu osób dorosłych do pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego.

 

  • Zakres Dominujący

Poprawa jakości kształcenia kadry zawodowej prowadzącej kształcenie umiejętności zawodowych w zakresie dodatkowych umiejętności zawodowych.  Uzyskanie dodatkowych umiejętności zawodowych zwiększy szanse absolwentów na zatrudnienie na lokalnym i regionalnym rynku pracy. Opracowanie programów dodatkowych umiejętności zawodowych pozwoli na złagodzenie problemów, a w przypadku niektórych zawodów wyeliminowanie dostępu do materiałów dydaktycznych wspomagających nauczanie. Zwiększenie znaczenia umiejętności scrite zawodowych jako czynnika rozwoju.  Zwiększenie wykorzystania wzrastającego zapotrzebowania gospodarki na innowacyjne, zmodernizowane treści potrzebne na rynku pracy. Efektywne wykorzystanie zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego (w tym z funduszy z UE). Podniesienie skuteczności działań edukacyjno-promocyjnych dla opracowania programów DUZ.

  • Wskazanie partnera wiodącego w tym projekcie

Politechnika Łódzka

NIP: 7270021895

REGON: 000001583

kod pocztowy: 91-179

Miejscowość:  Łódź

ulica: Stefana Żeromskiego 116

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: +48605618621

forma prawna beneficjenta - uczelnia

Forma własności – państwowe osoby prawne

 „Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny”

 <powrót