Laboratorium Pierwszych Uruchomień

Michał Roda
kierownik

 lpu@itee.lukasiewicz.gov.pl

tel. (+48) 48 364-42-41 wew. 422Głównymi zadaniami laboratorium są:
  • Wykonywanie urządzeń prototypowych oraz specjalizowanych ciągów technologicznych w tym w ramach zleceń otrzymywanych z zakładów badawczych Instytutu.
  • Prowadzenie prób i badań prototypów, instalacji doświadczalnych, procesów technologicznych i innych prac o charakterze rozwojowym, zleconych przez zakłady badawcze Instytutu.
  • Realizacja elektronicznych systemów wspomagania sterowania urządzeniami oraz procesami technologicznymi.
  • Wykonywanie prac obejmujących wdrożenia innowacyjnych rozwiązań opracowanych w Instytucie.
  • Prowadzenie specjalizowanej, usługowej działalności produkcyjnej.
  • Prowadzenie serwisu pogwarancyjnego, łącznie z produkcją części wymiennych.
  • Współpraca z innymi podmiotami badawczymi i zakładami w zakresie produkcji doświadczalnej.