Grupa Badawcza Optomechatroniki

dr inż. Jordan Mężyk
Kierownik

optomechatronika@itee.lukasiewicz.gov.pl

tel. (+48) 48 364-42-41 wew. 316

dr inż. Wojciech Mizak
mgr inż. Tomasz Bombiński
mgr inż. Piotr Czajka
mgr inż. Piotr Garbacz
mgr inż. Berenika Gawęda
inż. Sebastian StanisławekDziałalność Grupy Badawczej Optomechatroniki obejmuje zarówno prace naukowe i badawcze, jak również praktyczne zastosowania zaawansowanych rozwiązań z zakresu technologii mechatronicznych stosowanych w systemach wspomagających procesy produkcyjne i eksploatacyjne oraz aparaturę badawczo-testową. Główne kierunki badawcze to:
 • zaawansowane metody i systemy wieloparametrycznej kontroli jakości w przemyśle z wykorzystaniem technologii optomechatronicznych,
 • hybrydowe systemy monitorowania procesów technologicznych, z wykorzystaniem optycznej inspekcji i termowizji,
 • manipulatory i systemy zrobotyzowane do zastosowań w przemyśle i badaniach naukowych,
 • specjalistyczne urządzenia wspomagające procesy technologiczne w przemyśle,
 • aparatura badawczo-pomiarowa zaspokajająca potrzeby zarówno sektora B + R, jak i przemysłu.

Aktualnie w Grupie Badawczej Optomechatroniki realizowane są następujące prace badawczo-rozwojowe:

 • Projekt w ramach RPO WM pt. Utworzenie Ośrodka Inteligentnych Specjalizacji w Zakresie Innowacyjnych Technologii Przemysłowych oraz Bezpieczeństwa Technicznego i Środowiskowego (liczba zadań realizowanych w Zakładzie Mechatroniki – 14), w tym w roku 2018 realizowane następujące zadania:
 • 1.1. Wytworzenie systemu badawczego modelowania układów obrazowania w paśmie widzialnym i ultrafiolecie,
 • 1.2. Wytworzenie systemu badawczego modelowania układów obrazowania w podczerwieni,
 • 1.3. Wytworzenie systemu badawczego modelowania specjalizowanych metod obrazowania multispektralnego i hiperspektralnego,
 • 1.4. Wytworzenie systemu badawczego metod inspekcji 3D z zastosowaniem techniki skanowania optycznego oraz „time-of-flight”,
 • 1.5. Wytworzenie systemu badawczego modelowania metod wysokowydajnej inspekcji optycznej,
 • 1.6. Wytworzenie eksperymentalnego systemu wieloparametrycznej kontroli jakości wyrobów precyzyjnych w przemyśle motoryzacyjnym,
 • 2.1 Wytworzenie eksperymentalnego systemu inspekcji materiałów z zastosowaniem metody hybrydowej, łączącej techniki obrazowania w paśmie widzialnym i terahercowym,
 • 2.2 Wytworzenie systemu badawczego modelowania metod inspekcji wykorzystujących technologie X-ray,
 • 2.3 Wytworzenie systemu badawczego modelowania metod pomiarowych wykorzystujących techniki laserowe i konfokalne,
 • 2.4 Wytworzenie eksperymentalnego systemu inspekcji wyrobów z zastosowaniem metody hybrydowej, łączącej techniki obrazowania w paśmie widzialnym i podczerwieni.
 • Projekt w ramach POIR pt. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego wielozadaniowego systemu podwyższania efektywności produkcji i jakości wyrobów w przemyśle szklarskim z zastosowaniem innowacyjnych technologii (Beneficjent: Huta Szkła Trend Glass z o.o. w Radomiu).
 • W ramach działalności statutowej w roku 2019:

Rozwój metod oświetlenia strukturalnego do badań materiałów transparentnych

 • Zautomatyzowany system laserowego ekstensometru siatkowego LES
 • Zautomatyzowany system monitorowania pękania SMP
 • System optycznej inspekcji do kontroli jakości czół wałeczków łożyskowych
 • Aparatura badawcza i testowa do wyznaczania parametrów pracy siłowników udarowych
 • Profilometry laserowe 3D-XY i 3D-R
 • Oświetlacze pierścieniowe LED do systemów maszynowego widzenia i systemów AOI
 • Aparatura badawczo-testowa do wyznaczania parametrów pracy siłowników udarowych
 • Czujniki kontroli położenia tłoka
 • Mikroskop STMAFM do zastosowań w zaawansowanych technologiach w przemyśle oraz dydaktyce szkół wyższych
 •  Precyzyjny laboratoryjny manipulator trójosiowy TriPod o kinematyce równoległej
 • System automatycznej optycznej inspekcji do kontroli jakości elementów łożysk
 • Monografie, rozdziały w monografiach

  1. Giesko T.: Metodyka projektowania i implementacji innowacyjnych systemów optomechatronicznych. Wydawnictwo Naukowe ITeE-PIB, Radom, 2013, s. 192.
  2. Giesko T.: Stan wiedzy w obszarze technologii mechatronicznych i systemów sterowania do wspomagania procesów wytwarzania i eksploatacji. Techniczne wspomaganie zrównoważonego rozwoju. Kierunki badawcze i aplikacyjne. Pod red. A. Mazurkiewicza. Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom, 2011 s. 111-141.
  3. Giesko T., Mężyk J.: Mechatronic technologies and control systems. Innovative Technological Solutions for Sustainable Development. Pod red. A. Mazurkiewicza. Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute, Radom 2010, s. 105-126.
  4. Giesko T.: Mechatronic technologies and control systems. Technological Innovations for Sustainable Development. Pod red. A. Mazurkiewicza. Wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki i ITeE-PIB, Radom – Tel-Aviv, 2009, s. 260.

   

   

  Artykuły (wybrane pozycje)

   

  1. Giesko T., Mazurkiewicz A.: Applications of Optomechatronic Technologies in Innovative Industry. In: Hamrol A., Ciszak O., Legutko S., Jurczyk M. (eds.) Advances in Manufacturing. Lecture Notes in Mechanical Engineering, Springer (2018) pp. 543-553.
  2. Giesko T., Mazurkiewicz A.: Optomechatronic Technologies Applied in Innovative Industry. Journal of Machine Construction and Maintenance. Problemy Eksploatacji 2/2017, str. 25-34.
  3. Garbacz P., Giesko T., Czajka P., Mazurkiewicz A.: Vision System for Inspection of Glass Furnace Structure. Challenges in Automation, Robotics and Measurement Techniques. Series of Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 550. Springer (2017) pp. 408-416.
  4. Garbacz P., Giesko T.:Multi-camera Vision System for the Inspection of Metal Shafts. Challenges in Automation, Robotics and Measurement Techniques. Series of Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 440, Springer (2016) pp. 743-752.
  5. Kacprzyńska-Gołacka J., Słomka Z., Czajka P., Czarnecki K., Bogdański B., Rydzewski M., Mazurkiewicz A., Smolik J.: An analysis of the wetting angle of liquid glass on multicomponent coatings obtained by means of PVD methods. Problemy Eksploatacji. Maintenance Problems 4/2016, pp. 31-41.
  6. Garbacz P., Czajka P.: Vision techniques for the inspection of tableware glass products. Problemy Eksploatacji. Maintenance Problems 4/2016, pp. 17-29.
  7. Czajka P., Garbacz P.: Metoda inspekcji uszczelniaczy wału z zastosowaniem triangulacji laserowej 2D. Technologia i Automatyzacja Montażu 2/2016, str. 25-30.
  8. Garbacz P.: Terahertz imaging – principles, techniques, benefits, and limitations. Problemy Eksploatacji. Maintenance Problems 1/2016, pp. 81-92.
  9. Garbacz P., Czajka P., Mizak W.: Automation of residual stress measurement in tableware glass production. Problemy Eksploatacji 1/2016, str. 29-40.
  10. Belina B., Mazurkiewicz A., Giesko T., Karsznia W.:Tracking and predicting solution development in R&D projects using a complex assessment method. Economics and Management, vol. 7, 2015, pp.7-14.
  11. Garbacz P., Giesko T., Mazurkiewicz A.:Inspection method of aluminium extrusion process. Archives of Civil and Mechanical Engineering15 (2015) pp. 631-638.
  12. Giesko T., Boroński D.:Unique optomechatronic systems for fatigue monitoring. Solid State Phenomena Vol. 237 (2015), pp. 83-88.
  13. Czajka P., Mężyk J., Mizak W.: Inspection of the proprieties of joints for pipes with couplers using the hybrid vision method. Solid State Phenomena Vol. 237 (2015), pp. 71-76.
  14. Burski B., Garbacz P., Mężyk J., Czajka P., Mizak W.: The use of 2D/3D sensors for robotic manipulation for quality inspection tasks. Solid State Phenomena Vol. 237 (2015) pp. 77-82.
  15. Garbacz P., Czajka P., Burski B.: Method for monitoring the destruction process of materials using a high-speed camera and a catodioptric stereo-vision system. Solid State Phenomena Vol. 224, Fatigue and Fracture Mechanics XXV (2015), pp. 145-150.
  16. Garbacz P., Czajka P.: Application of optical inspection method for testing the correctness of ball bearings assembly. Solid State Phenomena Vol. 223,  Advances in Manufacturing Engineering (2015), pp. 264-271.
  17. Giesko T.: Multi-Criteria Decision Making Methods for Designing Optomechatronic Systems. Solid State Phenomena Vols. 220-221, Mechatronic Systems and Materials VI (2015) pp. 188-193.
  18. Garbacz P., Mężyk J.:The System for Wireless Communication in the Group of Cooperating Mobile Robots. Solid State Phenomena Vols. 220-221, Mechatronic Systems and Materials VI (2015) pp. 168-176.
  19. Mężyk J., Kowieski S.:Monitoring the FSW Processes with Use of Thermal Imaging. Solid State Phenomena Vols. 220-221, Mechatronic Systems and Materials VI (2015) pp. 859-863.
  20. Czajka P., Mizak W., Galas J., Czyżewski A., Kochanowski M., Litwin D., Socjusz M.: Profilometr laserowy do odtwarzania geometriiPrzegląd Elektrotechniczny 8/2014, s. 152-156.
  21. Czajka P., Mizak W., Galas J., Czyżewski A., Kochanowski M., Litwin D., Socjusz M.: Method for limitation of disturbances in measurement data in 3D laser profilometry. Recent Advances in Automation, Robotics and Measuring Techniques, Advances in Intelligent Systems and Computing Vol. 267 (2014), pp. 579-590.
  22. Garbacz P., Czajka P.: Multi-mirror system for high-speed camera monitoring. Problemy Eksploatacji/Maintenance Problems 2/2013, pp. 117-128.
  23. Czajka P., Mizak W.: Application of a laser 2D triangulation method for reconstruction of surfaceProblemy Eksploatacji.Maintenance Problems 2/2013, pp. 83-96.
  24. Garbacz P., Mizak W.: A novel approach for automation of stereo cameraPomiary Automatyka Robotyka 17 (2), 2013, pp. 234-238.
  25. Mężyk J., Kowieski S.: Metoda monitorowania procesów FSW z wykorzystaniem obrazówWiadomości Elektrotechniczne 81(9), 2013, s. 24-26.
  26. Mężyk J., Zbrowski A., Flach A.: Control System of a Manipulation Mechanism for Acoustical Measurement In AnechoicSolid State Phenomena vol.198 (2013), pp. 467-472.
  27. Giesko T., Garbacz P.: Application of hybrid vision method for the hot aluminiumSolid State Phenomena vol. 199 (2013), pp. 267-272.
  28. Giesko T.:Dual-camera vision system for fatigue monitoring. Materials Science Forum vol. 726 (2012) s. 226-232.
  29. Marciniak T., Lutowski Z., Bujnowski S., Boroński D., Czajka P.: Dual-Band Experimental System For Subsurface Cracks Testing. Materials Science Forum Vol. 726, Fatigue Failure and Fracture Mechanics (2012), pp. 222-225.
  30. Marciniak T., Lutowski Z., Bujnowski S., Boroński D.,Giesko T.: Application of Digital Image Correlation in Fatigue CrackMaterials Science Forum vol. 726 (2012) 2012 s. 218-221.
 • Lista konkursów priorytetowych dla Zakładu na lata 2016-2017:

  CROSS-CUTTING ACTIVITIES

  SUSTAINABLE PROCESS INDUSTRIES

  • SPIRE-2: Plant-wide monitoring and control of data-intensive processes, RIA

  FACTORIES OF THE FUTURE

  • FOF-1-2016: Novel hybrid approaches for additive and subtractive manufacturing machines, RIA
  • FOF-2-2016: Machinery and robot systems in dynamic shop floor environments using novel embedded cognitive functions, IA
  • FOF-3-2016: Zero-defect strategies at system level for multi-stage manufacturing in production lines, IA   
  • FOF-4-2016: Continuous adaptation of work environments with changing levels of automation in evolving production systems, RIA
  • FOF-5-2016: Support for the further development of Additive Manufacturing technologies in Europe, CSA
  • FOF-06-2017: New product functionalities through advanced surface manufacturing processes for mass production, RIA
  • FOF-7-2017: Integration of unconventional technologies for multi-material processing into manufacturing systems, RIA
  • FOF-08-2017: In-line measurement and control for micro-/nano-enabled high-volume manufacturing for enhanced reliability, IA
  • FOF-09-2017: Novel design and predictive maintenance technologies for increased operating life of production systems, IA
  • FOF-10-2017: New technologies and life cycle management for reconfigurable and reusable customized products, IA

  LEADERSHIP IN ENABLING AND INDUSTRIAL TECHNOLOGIES - ICT

  ROBOTICS AND AUTONOMOUS SYSTEMS

  • ICT-25-2016: Advanced robot capabilities research and take-up, RIA + IA
  • ICT-26-2016: Systems abilities, development and pilot installations, RIA + IA

   

   

   

  Lista konkursów priorytetowych dla Zakładu na lata 2014-2015:

  • FoF 9 – 2015: ICT Innovation for Manufacturing SMEs (I4MS)
  • FoF 11 – 2015: Flexible production systems based on integrated tools for rapid reconfiguration of machinery and robots
   • Integrated Manufacturing Execution System for cooperating machines and manipulators with a capability for fast adaptation and reconfiguration
  • FoF 12 – 2015: Industrial technologies for advanced joining and assembly processes of multi-materialsH2020-TWINN-2015
   • Multimodal system for automation and quality control of advanced joining processes of multi-materials
  •  
  • MSCA-ITN-2015-ETN/EID/EJD: Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks
  • MSCA-RISE-2015: Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange

   

   

  Osoba do kontaktu:

  mgr inż. Piotr Garbacz
  piotr.garbacz@itee.radom.pl
  tel. wew. 316