Naładuj się czystą energią

W naszym radomskim instytucie, 1 marca, zorganizowaliśmy dzień z nauką pod hasłem „Naładuj się czystą energią”. Oprócz warsztatów, gier i eksperymentów goście mogli zobaczyć również wystawę fotograficzną.

 Wydarzenie miało na celu zwrócenie uwagi na potrzebę osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla, zgodnie ze strategią Unii Europejskiej. Organizatorom zależało również na popularyzacji nauki.

W mury naszego instytutu zaprosiliśmy ponad 300 uczniów radomskich szkół średnich, którym nasi naukowcy zaprezentowali stanowiska techno-dydaktyczne będące symulatorami rzeczywistych procesów produkcji i odzysku zielonych źródeł energii. Nasi goście mogli poznać działanie i sposób budowy pomp ciepła Czy centrali wentylacyjnych z odzyskiem ciepła.

Zaprezentowaliśmy w jaki sposób przeprowadza się badania środowiskowe elementów maszyn i urządzeń, sprawdza się ich odporność na zapylenie, wodę, mgłę solną, promieniowanie UV, wibracje czy szokowe zmiany temperatury.

Można było zobaczyć również stanowiska do produkcji biomasy glonów w warunkach laboratoryjnych oraz konwersji biomasy do biooleju, biowęgla i biogazu, a także cyfrowe bliźniaki w technologii VR (wirtualnej rzeczywistości).

Wszystko zostało przedstawione w atrakcyjny dla młodych odbiorców sposób, poprzez symulacje, wizyty studyjne, gry i eksperymenty.

 Wydarzenie odbyło się przy wsparciu  ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. ”, któremu towarzyszyła wystawa „Zielone Oblicze Elektrowni Kozienice”. Wystawa prezentuje bogactwo przyrodnicze w obrębie Elektrowni Kozienice. Zostało ono odkryte niedawno i wciąż jest obiektem obserwacji oraz badań. Najbardziej fascynujące jest to, w jaki sposób duży obiekt przemysłowy może koegzystować ze środowiskiem przyrodniczym, rzadkimi gatunkami – a to wszystko na skraju Puszczy Kozienickiej i w dolinie rzeki Wisły.

 Organizatorami wystawy byli Enea Wytwarzanie, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji oraz Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne. Autorem prezentowanych zdjęć jest Jacek Tabor, prezes Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego, które od lat wspiera Eneę Wytwarzanie w proekologicznych wydarzeniach i edukacji przyrodniczej.