📣Inauguracja szkoleń dla strażaków
6 lutego 2024 r. w siedzibie naszego Instytutu odbyła się oficjalna inauguracja cyklu szkoleń pn.: 👨‍🚒„Rozwój kompetencji merytorycznych strażaków poprzez teoretyczne i praktyczne szkolenie z zakresu zasad likwidacji chemicznych zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz minimalizacji ich skutków”, dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej, zorganizowane przez Centrum Biogospodarki i Ekoinnowacji.
 
W uroczystym otwarciu uczestniczyli funkcjonariusze PSP z Warszawy, Radomia, Płocka, Siedlec, Ciechanowa. Gościliśmy także: st. bryg. Artura Wójcika - przedstawiciela Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, st. bryg. Marcina Ziomka – p.o. Komendanta Miejskiego PSP w Radomiu oraz mł. bryg. Łukasza Zielińskiego – p.o. Naczelnika Ośrodka Szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie. Gości oraz uczestników szkolenia przywitał dyrektor Instytutu – dr Tomasz Dąbrowski, a także przedstawił kadrę dydaktyczną, która poprowadzi wykłady i zajęcia praktyczne.
👉Pierwszy wykład pt. „Materia i jej budowa” wygłosił kierownik projektu – dr hab. inż. Jarosław Molenda. Uczestnikom szkoleń zaprezentowano stanowiska laboratoryjne Centrum Biogospodarki i Ekoinnowacji, w którym już od kwietnia prowadzone będą ćwiczenia praktyczne.
Szkolenie zostało dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 7.2.1 „Edukacja ekologiczna Część 1. Edukacja ekologiczna na lata 2021-2025”
 
Więcej informacji o projekcie tutaj