Kolejne porozumienie o współpracy zostało podpisane!
 
W dniu 29 stycznia 2024 r. w ramach seminarium naukowego referat nt. „Bezpieczeństwa dokumentów publicznych” wygłosił Pan dr Krzysztof Konopka – Prezes Zarządu Polskie Towarzystwo Ekspertów i Biegłych Sądowych. Prelekcja została skierowana do pracowników Instytutu, którzy mieli możliwość przybliżenia tematyki dotyczącej dokumentów publicznych, poznania ich definicji, form zabezpieczenia, a także przybliżenia tematyki związanej z prawem karnym i kryminalistyką. Dzięki praktycznym aspketom referatu pracownicy Instytutu mieli możliwość poznania nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również praktycznej, m.in. poprzez poznanie kazusów, z którymi spotkał się Prelegent.
 
Po zakończonym seminarium, zwieńczonym szeregiem pytań, zawarte zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Polskim Towarzystwem Ekspertów i Biegłych Sądowych a Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutem Technologii Eksploatacji.
 
✒️Porozumienie podpisali: z ramienia Instytutu - Pan dr Tomasz Dąbrowski oraz z ramienia PTEiBS - Pan dr Krzysztof Konopka - Prezes Zarządu PTEiBS.
 
🤝Przedmiotem porozumienia jest przede wszystkim współpraca naukowo-techniczna i organizacyjna oraz wymiana wiedzy i doświadczeń zawodowych pomiędzy stronami.