Z dumą i radością informujemy, że w Międzynarodowy Dzień Kobiet, podczas drugiej edycji konkursu Polka XXI w. organizowanego przez Fundacja Projekt PL została wyróżniona dotychczasowa działalność B+R dr inż. Anny Kowalik-Klimczak. Wyróżnienie zostało przyznane w kategorii „Innowacje i nowe technologie” i dotyczy nowoczesnych systemów oczyszczania ścieków, które umożliwiają recykling wody i wartościowych surowców do przemysłu.
 
Są one opracowywane przez zespół specjalistów z Centrum Biogospodarki i Ekoinnowacji w #Łukasiewicz – InstytucieTechnologii Eksploatacji w ramach projektów B+R dofinansowywanych w drodze konkursowej z zewnętrznych źródeł (m.in. NCBR, MEiN), których realizacją kieruje dr inż. Anna Kowalik-Klimczak.
 
Zapraszamy do współpracy w obszarach zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej i efektywnego zagospodarowania biomasy odpadowej!