Wspólne plany badawcze z Politechniką Wrocławską

 

11 grudnia 2023 r. gościliśmy w naszym Instytucie dziekana i prodziekanów Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Okazją do spotkania było podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy PWr a Łukasiewicz – Instytutem Technologii Eksploatacji przez dziekana dr hab. inż. Bartosza Kaźmierczaka prof. PWr oraz dyrektora instytutu dr Tomasza Dąbrowskiego.

Deklarowana współpraca, skupiona wokół zagadnień biogospodarki, będzie obejmowała opracowywanie publikacji naukowych, aplikowanie o finansowanie zewnętrzne wspólnych prac B+R i działań edukacyjnych, organizację wykładów, seminariów, szkoleń i konferencji, a także wymianę kadr w ramach staży naukowych. Wydarzeniem inicjującym tę kooperację było seminarium prof. Bartosza Kaźmierczaka pn. „Gospodarka o obiegu zamkniętym – obszary potencjalnej współpracy”.

Nasi goście z Politechniki Wrocławskiej zapoznali się ze specyfiką naszych centrów badawczych. Szczególną uwagę poświecono pracom, realizowanym w Centrum Biogospodarki i Ekoinnowacji, w tym: technologiom membranowym, technikom termicznego przetwarzania biomasy oraz metodzie wykorzystania mikroglonów do oczyszczania ścieków przemysłowych. Wstępnie uzgodniono zakres merytoryczny staży naukowych dla doktorantów i doktorów, które rozpoczną się w 2024 r. na Wydziale Inżynierii Środowiska PWr oraz w Centrum Biogospodarki i Ekoinnowacji