Dnia 8.11.2023 r. w siedzibie Sieci Badawczej Łukasiewicz-Instytutu Technologii Eksploatacji odbyło się spotkanie robocze wykonawców międzynarodowego projektu B+R „Recycling processes and dismounting of general footwear components, including electronic modules, with ways of reusing components and materials, based on a modular construction” (ReProcess_Shoe) realizowanego w ramach inicjatywy CORNET (COllective Research NETworking) finansowanej ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Projekt ReProcess_Shoe wykonywany jest w konsorcjum składającym się z Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V., Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej i Sieci Badawczej Łukasiewicz-Instytutu Technologii Eksploatacji. Przy czym z ramienia naszego instytutu za jego realizację odpowiedzialni są: dr inż. Anna Kowalik-Klimczak, dr inż. Monika Łożyńska, dr inż. Bogusław Woźniak, mgr inż. Wioletta Barszcz i mgr Maciej Życki z Centrum Biogospodarki i Ekoinnowacji.

Podczas spotkania zaprezentowano i omówiono możliwości funkcjonalne zrobotyzowanego systemu do rozbiórki zużytego obuwia, rezultaty procesów mielenia materiałów odzyskanych z obuwia poużytkowego oraz wyniki uzyskane podczas procesów pirolizy modelowych elementów skórzanych służących do wytwarzania obuwia. Na spotkaniu ustalono również strategię realizacji kolejnych prac badawczych zaplanowanych w projekcie. Prace te będą ukierunkowane na opracowanie parametrów technologicznych zagospodarowania zmielonych elementów obuwia, które umożliwią wytworzenie na ich bazie nowych produktów (m.in. sorbentów do oczyszczania ścieków, podeszew butów, elementów technicznych).

Więcej o projekcie na stronie internetowej https://reprocessshoe.eu/