W Centrum Biogospodarki i Ekoinnowacji Łukasiewicz-ITeE rozpoczęliśmy realizację międzynarodowego projektu pt. Recycling processes and dismounting of general footwear components, including electronic modules, with ways of reusing components and materials, based on a modular construction (Akronim: ReProcessShoe) dofinansowanego przez NCBR w ramach Inicjatywy Cornet. Projekt ReProcessShoe realizujemy wspólnie z Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. (PFI, Niemcy) i Ogólnopolską Izbą Branży Skórzanej (OIBS, Polska). Celem projektu jest opracowanie wytycznych technologicznych umożliwiających recykling elementów obuwia poużytkowego. W ramach prac zaplanowanych do realizacji w Ł-ITEE opracowane zostaną warunki procesowego termicznego zagospodarowania materiałów stosowanych do wytwarzania części wierzchniej obuwia.

Podczas spotkania, które zostało zorganizowane w dn. 18.01.2023 r. w siedzibie Łukasiewicz-ITEE z udziałem Komitetu Użytkowników (tzn. przedsiębiorstw, które zadeklarowały zainteresowanie wynikami projektu już na etapie przygotowania wniosku) odbyło się oficjalne otwarcie projektu. Na spotkaniu zaprezentowano działalność konsorcjum projektowego oraz firm reprezentujących Komitet Użytkowników (m.in. Łukbut, Renbut), a także omówiono prace badawcze zaplanowane do realizacji w poszczególnych pakietach roboczych projektu. W trakcie dyskusji nad zakresem projektu zaproponowano potencjalne działania zaradcze w przypadku wystąpienia trudności, które mogłyby spowodować spowolnienie prac i nieterminowość ich realizacji. Centrum Biogospodarki i Ekoinnowacji Łukasiewicz-ITeE reprezentowali: dr inż. Anna Kowalik-Klimczak, dr inż. Monika Łożyńska, dr inż. Bogusław Woźniak, mgr Maciej Życki i mgr inż. Wioletta Barszcz.