Kosmiczne plany w Centrum Biogospodarki i Ekoinnowacji

 

Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Technologii Eksploatacji podpisał umowę o współpracy z EXTREMO Technologies, dotyczącą innowacyjnych badań nad wytwarzaniem biomasy mikroglonów i zastosowaniem jej do celów kosmicznych.

W Centrum Biogospodarki i Ekoinnowacji zostaną w najbliższym czasie przeprowadzone pierwsze próby wykorzystania ścieków mleczarskich jako pożywki do wzrostu mikroglonów, w szczególności z rzędu Cyanidiales, a następnie pozyskania z tej biomasy cennych metabolitów wtórnych do produkcji specyficznych biomateriałów, dedykowanych do produktów sektora rolno-spożywczego i kosmicznego. Plany dalszej współpracy obejmują przygotowanie wspólnych publikacji naukowych oraz opracowanie koncepcji projektów badawczych, w tym projektów związanych z sektorem kosmicznym.

W skład zespołu badawczego ze strony naszego instytutu wchodzą dr hab. inż. Jarosław Molenda, dr inż. Monika Makowska oraz mgr inż. Karolina Dziosa, która w najbliższym czasie będzie broniła swoją pracę doktorską, poświęconą badaniom mikroglonów Chlorella sp.