OFERTA PRACY ANULOWANA

Radom, dn. 10.07.2023

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji ogłasza nabór na stanowisko:

Dyrektor ds. finansowych – Główny Księgowy

 

 

Miejsce wykonywania pracy: Radom
Rodzaj umowy: 
umowa o pracę
Wymiar etatu: 
pełny

 

 • prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • przygotowanie raportów oraz analiz,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych według określonych standardów,
 • prowadzenie bieżącej kontroli finansowej,
 • współpraca z bankami, organami kontroli skarbowej, kontrahentami i audytorami,
 • nadzór nad merytoryczną i formalną poprawnością ewidencji dokumentów księgowych,
 • realizacja rozliczeń z podmiotami zewnętrznymi w ramach umów zawartych przez Instytut, realizacja rozliczeń finansowych prac prowadzonych w Instytucie,
 • realizacja polityki kadrowej i płacowej w Instytucie,
 • nadzorowanie przedsięwzięć dotyczących zakupów,
 • prowadzenie ewidencji i prawidłowe rozliczanie otrzymanych dotacji, subwencji oraz pozyskanych środków pieniężnych na podstawie stosownych umów, zgodnie z wymaganiami instytucji przekazującej środki, w tym środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
 • opracowywanie polityki rachunkowości Instytutu oraz prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • organizacja prac inwentaryzacyjnych,
 • weryfikacja aspektów finansowych sporządzanych umów,
 • sprawozdawczość finansowa dla jednostki nadzorującej, GUS i innych instytucji,
 • organizacja prac związanych z badaniem sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane ekonomia lub rachunkowość);
 • certyfikat księgowego uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych;
 • doświadczenie w rozliczaniu projektów, w tym m.in.: NCBiR, dotacji i grantów;
 • studia MBA – ukończone;
 • minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania zespołem księgowym;
 • 5 lat doświadczenia na stanowisku Głównego Księgowego;
 • znajomość pakietu MS Office;
 • znajomość programów księgowych;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej;
 • wysoko rozwinięte umiejętności analityczne.

Dodatkowe:

 • doświadczenie w prowadzeniu ksiąg instytutów badawczych,
 • znajomość zasad komercjalizacji wyników prac B+R,
 • znajomość ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • List motywacyjny

  

Dostępne miejsca pracy: 1

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV drogą elektroniczną na adres mailowy: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 24.07.2023 r. W tytule maila prosimy podać numer ogłoszenia: HR.1100.18.2023

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych podpisanej poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, ul. K. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom. Oświadczam, iż zapoznałam się/zapoznałem się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Technologii Eksploatacji. Jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.

                                                           .......................................................................................

                                                                                         (Data i czytelny podpis kandydata do pracy)