Radom, dn. 29.03.2023

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista ds. zamówień publicznych i spraw prawnych

 

 

Miejsce wykonywania pracy: Radom

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych, których przedmiotem są dostawy, usługi
  i roboty budowlane z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wg procedur obowiązujących w Łukasiewicz - ITeE a także przygotowanie i koordynacja udziału we wspólnych zakupach w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • Współpraca z pracownikami komórek merytorycznych w sprawach związanych z udzielaniem zamówień w tym w szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia, sporządzaniu wniosków o wszczęcie postępowania, zaproszenia do złożenia oferty, określaniu kryteriów wyboru oferty, warunków udziału w postępowaniu oraz sporządzanie harmonogramu zamówień, rocznego planu zamówień, prowadzenie rejestru zamówień oraz przygotowywanie informacji dla organów kontrolnych.
 • Udział w opracowywaniu i aktualizacji wewnętrznych regulacji prawnych obowiązujących w Instytucie,
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi Instytutu w zakresie rozwiązywania bieżących problemów prawnych,
 • Przygotowywanie oraz prowadzenie korespondencji z kontrahentami Instytutu i organami administracji publicznej,
 • Nadzór nad przestrzeganiem zasad przyjmowania aparatury badawczej, maszyn i urządzeń w Instytucie oraz nadzór nad egzekwowaniem przysługujących uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi.
 •  

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane prawnicze, administracyjne.

 • Znajomość przepisów Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień publicznych i powiązanych aktów prawnych.

 • Doświadczenie zawodowe/minimum 3 letnie, przy obsłudze procesu zamówień publicznych po stronie Zamawiającego.

 • Biegła znajomość programu MS Office.

 • Rzetelność, komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji,
 • miłą atmosferę pracy,
 • możliwość rozwoju.

 

 Dostępne miejsca pracy: 1

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV drogą elektroniczną na adres mailowy: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 30.04.2023 r. W tytule maila prosimy podać numer ogłoszenia: HR.1100.08.2023

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych podpisanej poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, ul. K. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom. Oświadczam, iż zapoznałam się/zapoznałem się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Technologii Eksploatacji. Jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.

                                                           .......................................................................................

                                                                                         (Data i czytelny podpis kandydata do pracy)