Radom, dn. 23.03.2023

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista ds. zastosowań informatyki w badaniach i edukacji dorosłych

 

 

Miejsce wykonywania pracy: Radom

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny

Opis stanowiska:

 • Aktywny i twórczy udział w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych związanych rynkiem pracy i edukacja zawodową na rzecz rozwoju kompetencji pracowników innowacyjnej gospodarki.
 • Implementacja istniejących i tworzenie nowych narzędzi do badań metodą CAWI na potrzeby realizacji projektów dotyczących edukacji zawodowej, badań rynku pracy i kompetencji.
 • Projektowanie materiałów dydaktycznych i szkoleniowych z wykorzystaniem narzędzi do tworzenia kursów e-learningowych.
 • Zarządzanie i rozwijanie platform edukacji zdanej, szkoleń wirtualnych w projektach realizowanych przez Łukasiewicz-ITeE.
 • Organizowanie seminariów, webinariów z wykorzystaniem technologii i sprzętu do komunikacji audio-wideo (offline i online).
 • Tworzenie i testowanie materiałów dydaktycznych w formie wirtualnej edukacji (wirtualnej VR i rozszerzonej rzeczywistości - AR).
 • Uczestnictwo w pozyskiwaniu źródeł finansowania prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych związanych ze zdalną edukacją zawodową oraz wspomaganie procesu obsługi generatorów wniosków projektowych w konkursach krajowych i międzynarodowych.
 • Współpraca z instytucjami edukacji formalnej, pozaformalnej oraz organizacjami branżowymi krajowymi i zagranicznych w zakresie rozwoju narzędzi informatycznych wspomagających doskonalenie kompetencji zawodowych.
 • Prowadzenie obowiązującej w Łukasiewicz-ITeE dokumentacji projektowej i wewnętrznych baz danych.
 • Prezentowanie na konferencjach, seminariach warsztatach krajowych i międzynarodowych wyników prac badawczo-rozwojowych w kontekście wdrażania i obsługi rozwiązań informatycznych.
 • Stała współpraca z Redakcją czasopisma „Edukacja Ustawiczna Dorosłych – Journal of Continuing Education” – aktualizacja i rozwój strony internatowej czasopisma.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe I stopnia z zakresu informatyki, edukacji medialnej, edukacji techniczno-informatycznej, pedagogiki;
 • co najmniej 5 letnie doświadczenie w branży edukacyjnej i/lub informatycznej uwzględniające wykorzystanie technologii informatycznych w nauczaniu i tworzeniu materiałów edukacyjnych;
 • znajomość rozwiązań z zakresu nowoczesnych technologii informacyjnych wykorzystywanych w dydaktyce;
 • znajomość narzędzi do tworzenia ankiet internetowych;
 • znajomość zasad zdalnego świadczenia usług szkoleniowych (e-learning, blended learning);
 • znajomość narzędzi typu authoring tool;
 • znajomość platform LCMS, LMS;
 • znajomość technologii i narzędzi do transmisji audio-wideo;
 • znajomość technologii VR i AR;
 • znajomość języka angielskiego (min. B2);
 • umiejętność komunikowania się w zespołach projektowych;
 • odpowiedzialność, samodzielność, dokładność i dbałość o jakość wykonania zlecanych zadań;
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz pracy pod presją czasu;
 • elastyczność i otwartość na zmiany oraz gotowość do ustawicznego uczenia się i dzielenia się wiedzą.

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • udokumentowany udział w różnych formach edukacji formalnej i pozaformalnej, np. studia podyplomowe i szkolenia powiązane z metodami i narzędziami informatycznymi do tworzenia kursów e-learningowych, programowaniem aplikacji internetowych;
 • doświadczenie w realizacji projektów krajowych i międzynarodowych powiązanych z edukacją zdalną i/lub rozwojem specjalistycznych narzędzi informatycznych;
 • doświadczenie w zakresie przygotowywania wniosków w konkursach współfinansowanych ze środków UE;
 • znajomość działania stron www i aplikacji internetowych;
 • podstawowa znajomość HTML, CSS, JS, PHP, Java;
 • publikacje powiązane tematycznie z opisem stanowiska pracy;
 • udział w wystąpieniach publicznych (konferencje, seminaria, warsztaty);
 • uzyskane nagrody, wyróżnienia, rekomendacje;
 • znajomość innych języków obcych;
 • inne uprawnienia i kompetencje.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia,
 • przyjazne dla pracownika miejsce pracy i nowoczesne wyposażenie techniczne stanowiska pracy,
 • pracę w instytucji badawczo-rozwojowej realizującej wyzwania dla gospodarki, edukacji zawodowej, doradztwa zawodowego i rynku pracy,
 • szeroką możliwość rozwoju zawodowego i naukowego w interdyscyplinarnym środowisku pracy,
 • niekonwencjonalne wyzwania zawodowe przy realizacji innowacyjnych projektów we współpracy krajowej i międzynarodowej.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • List motywacyjny;
 • Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

 Dostępne miejsca pracy: 1

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV drogą elektroniczną na adres mailowy: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 30.04.2023 r. W tytule maila prosimy podać numer ogłoszenia: HR.1100.07.2023

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych podpisanej poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, ul. K. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom. Oświadczam, iż zapoznałam się/zapoznałem się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Technologii Eksploatacji. Jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.

                                                           .......................................................................................

                                                                                         (Data i czytelny podpis kandydata do pracy)