Z ogromną satysfakcją informujemy, że w dniu 12 października prof. dr hab. inż. Marian Szczerek otrzymał tytuł Profesora Honorowego Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

To zaszczytne wyróżnienie nadane zostało przez Senat Politechniki Rzeszowskiej na wniosek Rektora, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Wydziału Mechaniczno-Technologicznego, Radę Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury oraz Radę Wydziału Elektrotechniki i Informatyki.

Tytuł Profesora Honorowego nadany został prof. Marianowi Szczerkowi za wybitne osiągnięcia naukowe i praktyczne w zakresie inżynierii mechanicznej i tribologii, aktywną działalność w centralnych instytucjach polskiej nauki i szkolnictwa wyższego oraz wieloletnią współpracę wnoszącą istotny wkład w rozwój Politechniki Rzeszowskiej.

Nadanie tej godności odbyło się w trakcie uroczystości obchodów  60. lecia Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa tej Uczelni.

W imieniu społeczności Łukasiewicz-Instytutu Technologii Eksploatacji składamy serdeczne gratulacje!