3rd Polish-German BRIDGE CONFERENCE

Na przełomie czerwca i lipca br., w historycznym miejscu, tj. w Krzyżowej koło Wrocławia, odbyło się trzecie polsko-niemieckie spotkanie naukowo-biznesowe pod nazwą „Bridge Conference”. Trzydniowe spotkanie trwające od 29.06 do 1.07.2023 r. było doskonałą okazją do nawiązania kontaktów i wspólnych inicjatyw badawczo-rozwojowych pomiędzy naukowcami, pracującymi na rzecz wielu obszarów gospodarki Polski i Niemiec. W oficjalnym otwarciu konferencji głos zabrali m.in.: Wojciech Murdzek - sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, prof. Lothar Kroll z Technische Univesität Chemnitz oraz Fraunhofer-Gesellschaft, Cezary Przybylski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego, dr Andrzej Dybczyński – Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz, Martin Kremer – Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec. Podczas konferencji nasz instytut był reprezentowany przez dr hab. inż. Jarosława Molendę – kierownika Laboratorium Technologii Proekologicznych oraz dr inż. Andrzeja Majchera – kierownika Grupy Badawczej Systemów Sterowania. Podczas konferencji prezentacje odbywały się w czterech równoległych blokach tematycznych: transformacja energetyczna i gospodarka obiegu zamkniętego, mikro i nanoelektronika, ochrona zdrowia i żywność oraz technologie w bezpieczeństwie publicznym. Wydarzenie wpisuje się w cele Ministerstwa Edukacji i Nauki, promujące interdyscyplinarną i międzynarodową współpracę w badaniach technologicznych, objęte programem „Doskonała Nauka II”. Organizatorem konferencji było Centrum Innowacji i Biznesu Politechniki Wrocławskiej, a współorganizatorem Centrum Łukasiewicz. Natomiast patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu, Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola, Rektor Politechniki Wrocławskiej oraz Rektor Technische Universität Chemnitz.