Seminarium upowszechniające rezultaty projektu RenovUp 

 

16 listopada 2022 w Warszawie odbyło się drugie już seminarium upowszechniające rezultaty projektu RenovUp współfinansowanego ze środków programu ERASMUS+.

Tym razem główną grupą docelową, do której chcieliśmy dotrzeć z informacją o projekcie był sektor rzemiosła, stanowiący w naszym kraju ważny element systemu kształcenia i rozwoju zawodowego pracowników branży budowlanej. W seminarium udział wzięli też przedstawiciele szkolnictwa zawodowego, administracji publicznej i samorządowej oraz partnerzy społeczni zaangażowani w procesy rozwoju kwalifikacji w obszarze energooszczędności i renowacji budynków (łącznie ponad 30 osób).

Spotkanie z tak szerokim spektrum uczestników umożliwiło organizatorom i prowadzącym (Łukasiewicz-ITeE: dr J.Religa i dr A.Stępnikowski) osiągnięcie głównego celu, którym było zaprezentowanie i skonsultowanie modelu profesjonalizacji średniej kadry menadżerskiej w oparciu o sytuacje pracy na placach budów (work-based learning) opracowanego w ramach projektu RenovUp.

Wnioski z dyskusji zostaną zaprezentowane podczas najbliższego spotkania międzynarodowego partnerstwa projektu RenovUp, które odbędzie się w Rzymie, w dniach 22-23.11.2022 r.

 

Agenda spotkania