09 czerwca 2022 w Warszawie odbyło się seminarium upowszechniające rezultaty projektu RenovUp.

Celem nadrzędnym seminarium było zaprezentowanie szerszej grupie odbiorców dotychczasowych osiągnięć prawie dwuletniej współpracy partnerstwa projektu ERASMUS+. W szczególności zaprezentowano:

  • Specyfikę projektów polegających na remontowaniu obiektów budowlanych oraz jej wpływ na kompetencje oczekiwane od kierowników budów i brygadzistów. Prezentacja wyników badań w Polsce na tle innych krajów Partnerstwa;
  • Model profesjonalizacji kierowników budów i brygadzistów w oparciu sytuacje pracy na placach budów oraz
  • Wstępne założenia wdrożenia (testowania) modelu profesjonalizacji kierowników budów i brygadzistów z uwzględnieniem elementu rozwoju kompetencji nauczycieli/ trenerów.

Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele branży budowlanej – zarówno sektora gospodarki (pracodawcy zaangażowani w prace remontowo-budowlane), jak i szkolnictwa zawodowego (przedstawiciele szkół zawodowych, kształcących w zawodach branży budowlanej). Ponad to w dyskusję włączyli się również przedstawiciele stowarzyszeń branżowych, instytucji badawczych, administracji rządowej i innych instytucji zaangażowanych w rozwój kompetencji pracowników sektora remontowo-budowlanego. Łącznie w seminarium udział wzięło ponad 30 osób.

Uczestnicy seminarium byli pod wrażeniem ambitnych celów projektu RenovUp. Wspólnie uznali, że szeroko rozumiany work - based learning jest w Polsce (i nie tylko) ciągle tylko hasłem, często nie znajdującym potwierdzenia w codzienności edukacji i szkoleń zawodowych. Zmiana tego stanu wymaga kontynuowania rozpoczętych już w naszym kraju kompleksowych i komplementarnych działań, w tym: 1) przełamania oporu polskich nauczycieli i szkoleniowców do tego aby doskonalić swoje kompetencje (w szczególności bezpośrednio na placach budów); 2) dofinansowania polskich szkół zawodowych, tak aby stać ich było na zakup i użytkowanie na warsztatach szkolnych nowoczesnych materiałów i narzędzi oraz 3) utworzenia branżowych ośrodków doskonalenia kompetencji, stanowiących zaplecze merytoryczne, narzędziowe, metodyczne, materiałowe dla pracowników aktywnych na rynku pracy.

Projekt RenovUp może stanowić kolejny krok we właściwym kierunku!