Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji ogłasza nabór na stanowisko:

 Specjalisty w Centrum Tribologii

 

Miejsce wykonywania pracy: Radom
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat

Opis stanowiska:

 • Udział w projektach badawczych i wdrożeniowych – z obszaru: tribologia, inżynieria mechaniczna, inżynieria materiałowa lub inżynieria powierzchni;
 • Pozyskiwanie projektów badawczych – krajowych i zagranicznych – w ww. obszarze;
 • Rozwój kwalifikacji zawodowych;
 • Wzbogacanie dorobku badawczo-naukowego;
 • Wprowadzanie do praktyki wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
 • Nawiązywanie kontaktów i podejmowanie współpracy z jednostkami krajowymi i zagranicznymi oraz innymi komórkami organizacyjnymi Instytutu.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe w zakresie: tribologia, inżynieria mechaniczna, inżynieria materiałowa lub inżynieria powierzchni;
 • W przypadku nie posiadania stopnia naukowego doktora - zaawansowany udział lub ukończenie studiów doktoranckich w ww. zakresie;
 • Autorstwo/współautorstwo publikacji naukowych i referatów na konferencjach/seminariach naukowych;
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, potwierdzona stosownymi certyfikatami (w przypadku kandydatów zagranicznych – dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, potwierdzona stosownymi certyfikatami);
 • Dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point);
 • Chęć rozwoju naukowego;
 • Umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • Stopień naukowy dr inż. w zakresie: tribologia, inżynieria mechaniczna, inżynieria materiałowa lub inżynieria powierzchni;
 • Dorobek naukowy i badawczy pozwalający na otworzenie przewodu doktorskiego w 2022 r.;
 • Prawo jazdy kategorii B.
 • Znajomość innych języków obcych (poza jęz. angielskim);
 • Udokumentowana praktyczna znajomość metodyk zarządzania projektami (np. PMI, PRINCE);

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia.
 • System premiowania za pozyskanie i realizację projektów.
 • System premiowania za wysokopunktowane publikacje naukowe.
 • System premiowania za komercjalizację wyników badań.
 • Możliwość rozwoju zawodowego i naukowego.
 • Interesujące wyzwania wymagające kreatywnego myślenia.
 • Możliwość odbywania szkoleń i staży.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • List motywacyjny

Dostępne miejsca pracy: 1

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV drogą elektroniczną na adres mailowy: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 30.06.2022 r. W tytule maila prosimy podać numer ogłoszenia: HR.1100.16.2022

 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych podpisanej poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, ul. K. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom. Oświadczam, iż zapoznałam się/zapoznałem się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Technologii Eksploatacji. Jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.

                                                           .......................................................................................

                                                                                         (Data i czytelny podpis kandydata do pracy)