Rozwój technologii nowej generacji (BIOSMAR)

"Rozwój technologii nowej generacji wysokojakościowych środków smarowych, dla sektora rolno-spożywczego, gwarantujących bezpieczeństwo produkcji żywności”

Inteligentny rozwoj

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU EUROPEJSKIEGO

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, priorytet IV „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego”, działanie 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe", poddziałanie 4.1.2 "Regionalne agendy naukowo-badawcze"

Tytuł: Rozwój technologii nowej generacji wysokojakościowych środków smarowych, dla sektora rolno-spożywczego, gwarantujących bezpieczeństwo produkcji żywności

 

Akronim: BIOSMAR

 

Cel projektu: Opracowanie proekologicznych środków smarowych, na potrzeby przemysłu spożywczego zgodnie z unormowaniami prawnymi obowiązującymi w Unii Europejskiej, spełniających wysokie wymagania eksploatacyjne, przy zachowaniu neutralności wobec środowiska naturalnego.

Nr umowy o dofinansowanie: POIR.04.01.02-00-0004/16

                                              

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, priorytet IV „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego”,  Działanie 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe", Poddziałanie 4.1.2 "Regionalne agendy naukowo-badawcze"

 

Konsorcjum:

 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji (lider)
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”
 • Przedsiębiorstwem Usługowo - Produkcyjno - Handlowym „MIND”, Sp. z.o. o.
 • PIEKARNIA s. c. St. M. K. Piątkowscy

 

 

Realizacja projektu:    2017-2019

Trwałość projektu:      2020 -2024

 

Kierownik projektu: dr hab. inż. Jolanta Drabik

 


Efekty:

Opracowano innowacyjne środki smarowe na potrzeby przemysłu spożywczego spełniające wysokie wymagania eksploatacyjne, przy zachowaniu neutralności wobec środowiska naturalnego. Innowacyjność na poziomie produktowym, polegała na zastosowaniu podczas komponowania roślinnych baz olejowych pochodzących z nasion niejadalnych roślin oleistych. Opracowane środki smarowe przeznaczone do stosowania w węzłach tarcia maszyn produkcyjnych wymagających stosowania certyfikowanych środków, szczególnie do maszyn przemysłu rolno-spożywczego, w przypadku których niezbędne jest zachowania podczas cyklu produkcyjnego bezpieczeństwa i higieny produkcji żywności.

 

Nagrody:

 

I Miejsce zajął „Proekologiczny środek smarowy - Smar ABI-S dla przemysłu rolno-spożywczego” w XII Ogólnopolskim Konkursie SIMP na „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne 2018 Roku”, w kategorii „Osiągnięcia wdrożone w rolnictwie, gospodarce żywnościowej i ochronie środowiska”. Konkurs zorganizowany przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, 2019.

 Relacja z wręczenia nagrody i z wystąpienia została zamieszczona na stronie internetowej SIMP:

https://simp.pl/stowarzyszenie/galeria/viii-dzien-mechanika-5-06-2019-r/#!gallery-59-1522

 

 

 

 

 

 

 

Projekt POIR 04.01.02-00-0004/16 nominowany do Polskiej Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2020, w kategorii Badania przyszłości. Laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020, w kategorii Naukowiec przyszłości, została kierująca projektem.

 

 

Informacja prasowa:

 https://rzeczo.pl/innowacyjne-proekologiczne-srodki-smarowe-dla-sektora-rolno-spozywczego/

 

Oferta na stronie internetowej:

http://www.itee.lukasiewicz.gov.pl

https://www.icso.lukasiewicz.gov.pl

http://www.mind.pl

http://www.piekarniapiatkowscy.pl

 

Materiały promocyjne:

 

Rozpowszechnianie badań przemysłowych i prac przemysłowych:

 • Działania rozpowszechniające wyniki badań przemysłowych i prac rozwojowych:

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna ŚRODKI SMAROWE 2017,     Krynica, 10-12 V 2017.  

Ogólnokrajowa Konferencja - XXXVI Jesienna Szkoła Tribologiczna, Wieliczka, 04-07 IX 2017.

I Konferencja Naukowo-Techniczna „Innowacje w Przemyśle Chemicznym”, Włocławek, 29 XI-1 XII 2017

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Biznesowa Inżynieria Przyszłości 2018, Mszczonów, 15-16. 05. 2018.  

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Środki Smarowe’2018, Zakopane 16-18 V 2018.  

IX Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości”, Lublin, 26-28 VI 2018.  

Ogólnokrajowa Konferencja - XXXVII Jesienna Szkoła Tribologiczna, Ryn, 10-13 IX 2018

Konferencja „Smary & Oleje”, Wrocław, 20.02.2019. 

V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Biznesowa Inżynieria Przyszłości 2019,  Ołtarzew, 29-30 V 2019.

Ogólnokrajowa Konferencja - XXXVIII Jesienna Szkoła Tribologiczna,  Polanica-Zdrój, 10-13 IX 2019.  

X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Środki Smarowe’2019,  Zakopane 15-17 V 2019.  

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Środki Smarowe’2021,  Zakopane 18-20 X 2021.  

 

 • Publikacje
 1. Drabik, R. Kozdrach, M. Wolszczak, M. Wrona: Proekologiczne bazy olejowe wysokospecjalistycznych środków smarowych., Przem. Chem. 97/9 (2018) s. 1538-1541 DOI:10.15199/62.2018.9.30
 2. Iłowska, J. Chrobak, R. Grabowski, M. Szmatoła, J. Woch, I. Szwach, J. Drabik, Magdalena Trzos, Rafał Kozdrach and Małgorzata Wrona: Designing Lubricating Properties of Vegetable Base Oils. Molecules 2018, 23, 2025 doi:10.3390/molecules23082025 https://www.mdpi.com/1420- 3049/23/8/2025
 3. Szmatoła, J. Chrobak, R. Grabowski, J. Iłowska, J. Woch, I. Szwach, I. Semeniuk, J. Drabik, M. Wrona, R. Kozdrach, B. Orlińska, M. Grymel: „Spectroscopic Methods in Evaluation of Modified Vegetable Base Oils from Crambe Abyssinica”. Molecules201823(12), 3243; doi.org/10.3390/molecules23123243. https://www.mdpi.com/1420-3049/23/12/3243
 4. Drabik, M. Trzos, E. Pawelec, M. Wrona, R. Kozdrach, G.Duszyński, M. Piątkowski: Badanie właściwości użytkowych ekologicznych smarów wytworzonych na olejowych bazach roślinnych. Przem. Chem. 2018. DOI: 10.15199/62.2018.12.38, 2194-2199
 5. Drabik, M. Trzos, M. Wrona, R. Kozdrach, M. Wolszczak, G. Duszyński, M. Piątkowski: Modelowanie i ocena właściwości środków smarowych stosowanych w przemyśle spożywczym. Przem. Chem., 2018. DOI: 10.15199/62.2018.12.39, 2200-2204
 6. Grabowski, J. Iłowska, J. Chrobak, M. Szmatoła, I. Szwach, H. Studnik, B. Orlińska, J. Drabik: Wpływ warunków modyfikacji olejów roślinnych na ich właściwości jako środków smarowych. Przem. Chem., 2018, DOI: 10.15199/62.2018.12.24, 2132-2135
 7. Studnik, J. Iłowska, J. Chrobak, M. Szmatoła, I. Szwach, R. Grabowski, J. Drabik: Badania porównawcze podatności modyfikowanych olejów roślinnych na biodegradację. Przem. Chem., 2018, DOI: 10.15199/62.2018.12.25, 2136-2140
 8. Trzos, J. Drabik, J. Iłowska, R. Grabowski: Dobór warunków modyfikacji oleju w procesie projektowania smarów ekologicznych. Tribologia, nr 2, 2018, 133-138. DOI: 10.5604/01.3001.0012.6986. https://t.tribologia.eu/
 9. Drabik, M. Trzos, J. Iłowska, R. Kozdrach, G. Duszyński, J. Janecki, M. Piątkowski: Analysis of tribological properties of vegetable greases for applications in agri-food industries. Tribologia 6/2018. DOI: 10.5604/01.3001.0012.8413. https://t.tribologia.eu/
 10. Drabik, M. Trzos, E. Pawelec, R. Kozdrach, M. Wolszczak: Analiza zmian struktury ekologicznych smarów po teście stabilności oksydacyjnej. Przem. Chem. DOI:10.15199/62.2019.12.3
 11. Drabik, M. Trzos: The influence of additives on the oxidative stability and fatigue life of lubricated friction pair. Tribologia 2/2019 (284), s. 37 - 41. DOI: 10.5604/01.3001.0013.4148; https://t.tribologia.eu/
 12. Drabik, R. Kozdrach, M. Wolszczak, J. Michalski, J. Janecki, G. Duszyński: The verification of quality environmentally friendly grease in exploitation conditions. Journal of Machine Construction and Maintenance no 1/2019 (112), s. 115-120
 13. Rogoś: The non-normative tests of the operational suitability of biodegradable hydraulic oils. Tribologia 6/2019; s. 87-94. DOI: 10.5604/01.3001.0013.7773. https://t.tribologia.eu/
 14. Kozdrach: The tribological properties of lubricating greases produced on vegetable base and modified of polytetrafluoroethylene. Tribologia: Finnish Journal of Tribology, 1-2/2020, pp. 4-14, DOI: 10.30678/fjt.84884
 15. Kozdrach: The influence of type of dispersed phase on rolling contact fatigue of lubricating greases on mineral base oil. Tribologia: Finnish Journal of Tribology, 1-2/2020, pp. 33-45, DOI:10.30678/fjt.87221
 16. Drabik, R. Kozdrach, M. Wolszczak, J. Iłowska, G. Duszyński, M. Piątkowski: The comparative analysis of prepared mixtures of Crambe Abyssinica seed oil with mineral and synthetic oil. Tribologia nr 3/2020, s. 15-21. DOI: 10.5604/01.3001.0014.4753. https://t.tribologia.eu/
 17. Chrobak, J. Iłowska, R. Grabowski, M. Szmatoła, H. Studnik, K. Korasiak, J. Drabik: The use of modified vegetable oil from Crambe abyssinica as a lubricant base for the food industry. Environmental Protection and Natural Resources/Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych/. Vol. 31 No 1(83): 8-13. DOI: 10.2478/oszn-2020-0002. ISSN: 2353-8589 (on-line)
 18. Drabik, M. Trzos: Polymer-silica additive as a modifier of tribological properties of ecological grease, improvement of fatigue resistance. Lubrication Science. Vol. 33 No 3, 2021. DOI:10.1002/ls.1533 https://doi.org/10.1002/ls.1533
 19. Drabik, M. Trzos, R. Kozdrach, J. Iłowska: Wpływ biododatków na jakość proekologicznego smaru opracowanego zgodnie z planem eksperymentu wg metody Taguchi'ego. Przem. Chem. 2021. 100/4(2021), s. 317-320. doi: 10.15199/62.2021.4.1
 20. Kozdrach: The innovative research methodology of tribological and rheological properties of lubricating grease. Tribology in Industry, No.43, Iss. 1, 2021, pp. 117-130
 21. Kozdrach: The influence of base oil type on the rheological properties of ecological lubricating greases. Nafta-Gaz, No.77, Iss. 2, 2021, pp. 127–135

 

Publikacje w monografii:

Drabik J., Rogoś E., Trzos M., Kozdrach R., Wolszczak M., Michalski J., Janecki J., Piątkowski M. „Specjalistyczne środki smarowe gwarantujące bezpieczeństwo produkcji żywności”. Rozdział w monografii naukowej pt: „Innowacje w Przemyśle Chemicznym”. Wyd. Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Warszawa.  ISBN 978-83-916361-2-1, 2018, 81-94.  https://www.pipc.org.pl/files/666095045/file/Monografia_I_Konferencji_Naukowo-Technicznej_-Innowacje_w_Przmy%C5%9Ble_Chemicznym-.pdf

Drabik J., Wrona M., Kozdrach R.: „Możliwość wykorzystania metod spektroskopowych do oceny zmian jakości olejów smarowych po wymuszeniach cieplnych i mechanicznych”, s. 374-379, 2018. Artykuł w monografii pt: Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości” - praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. Zbigniewa Hubickiego. UMCS Lublin. ISBN 978-83-945225-4-4

 

W okresie realizacji i trwałości projektu efekty upowszechnianie są poprzez publikacje w recenzowanych czasopismach (Molecules, Lubrication Science, Tribologia: Finnish Journal of Tribology, Tribology in Industry, Environmental Protection and Natural Resources, Przemysł Chemiczny, Tribologia, Nafta-Gaz), monografiach naukowych („Innowacje w Przemyśle Chemicznym” Wyd. Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości” Wyd. UMCS Lublin), jak również prezentowane na konferencjach naukowo-technicznych o zasięgu krajowym (Ogólnopolska Konferencja Tribologiczna) i międzynarodowym (Międzynarodowa konferencja Środki Smarowe, Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Biznesowa Inżynieria Przyszłości) oraz w bezpośrednich spotkaniach z przedsiębiorstwami sektora rolno-spożywczego.

Wdrożenie proekologicznych produktów w branżach biogospodarki, w przemyśle rolno-spożywczym oraz w gospodarstwach ekologicznych produkujących „zdrową żywność” umożliwi wzrost bezpieczeństwa produkcji żywności, a tym samym przyczyni się do ochrony zdrowia człowieka oraz zmniejszy zagrożenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

   <powrót